Categoria: Recursos humans

Provisió del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Es Banyer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 128, de dia 1 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària Menorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari (categories de metge/essa de família en EAP, de facultatiu/iva especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en EAP o d'infermer/a) o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP (Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – metges o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – practicants) dels subgrups A1 o A2.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS d'Es Banyer.

Documentació a presentar

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Termini de presentació de sol·licituds

Els interessats han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 128. 01/10/2022]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]