Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització de Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 134, de dia 15 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, de l'11 d’octubre de 2022, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització (H3D) de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2 (personal sanitari).
  • Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional.
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 134. 15/10/2022]

[Foto: Infosalut / Hospital Universitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]