Categoria: Recursos humans

Selecció d’un/a farmacèutic/a per al projecte «Data Manager Farmàcia Assajos Clínics Onco Hematologia» per a l'IdISBa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 38, de dia 25 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un farmacèutic o farmacèutica per al projecte «Data Manager Farmàcia Assajos Clínics Onco Hematologia».

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents requisits:

 • Estar en possessió de la titulació de grau en Farmàcia, o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.

Funcions

 • Gestió de les mostres d'assajos clínics (recepció, dispensació, destrucció, control d'estocs, caducitats i reetiquetatge).
 • Control i actualització dels sistemes de gestió de mostres (IWRS o altres bases de dades específiques de l'estudi).
 • Control de la temperatura, manteniment i calibratge dels sistemes d'emmagatzematge.
 • Revisió del compliment i l'adherència del tractament dels pacients d'assaig clínic.
 • Referent per a totes les comunicacions amb el promotor/CRO, incloent-hi les visites de preinici, inici, monitoratge, tancament i auditories.
 • Enllaç amb la resta de l'equip investigador.
 • Control econòmic dels pagaments al Servei de Farmàcia.
 • Elaboració de procediments normalitzats de treball (PNT), relacionats amb la farmàcia d'assajos clínics.
 • Preparació dels informes d'activitat.
 • Posada en marxa i manteniment del programari de gestió d'assajos clínics.

Presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 38. 25/03/2023]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]