Categoria: Recursos humans

Diferents llocs de supervisió d'unitats i hospitalització a Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 006, de dia 11 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la directora gerenta de l’Hospital Universitari Son Espases, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinets (AA0B y AA0C), de la Unitat de Hospitalització Pediatria (UH1D), de la Unitat de Consultes i Gabinets (AA0H) i lloc de supervisor/a de la Unitat de Gestió de Mostres (UGM) i estàndards de normalització.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari).
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

Documentació

  • Currículum professional del candidat.
  • Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'Àrea Assistencial.

Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 006. 11/01/2024]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]