Categoria: Recursos humans

Convocatòria de borses extraordinàries de professional de la medicina del Consell Insular de Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 62, de dia 11 de maig de 2024, s'ha publicat l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 22 d’abril de 2024, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases de les borses extraordinàries de treball de metge del Consell Insular de Menorca.

Requisits i condicions específiques

A més dels requisits i les condicions generals exposades en el punt sisè de les bases generals, publicades en el BOIB núm. 99, del 12 d'agost de 2017, els aspirants han de complir els requisits següents, establerts en el Catàleg de llocs de treball:

  • Estar en possessió del títol de Grau en Medicina o titulació equivalent.
  • Tenir el nivell B2 de coneixements de català.

Presentació de sol·licituds i documentació

Totes les sol·licituds s'han de presentar en el format oficial que el Consell Insular de Menorca posa a l'abast dels candidats.

Terminis

El termini per fer la sol·licitud és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB. 

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 62. 11/05/2024]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Professionals en un passadís de l'EAR Collserola / CC BY NC-ND 2.0]