Categoria: Recursos humans

Llistes provisionals de tècnic en radiodiagnòstic i radioteràpia dependents de l’IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 154, de dia 12 de novembre de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 8 de novembre de 2019, per les quals s’aproven les llistes provisionals d’aspirants d’admesos i exclosos en el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la diverses categoria dependents de l'IB-Salut, convocat mitjançant Resolució, d’1 d’agost de 2018, per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari de l'IB-Salut.

Tècnic especialista en radiodiagnòstic. 

Tècnic especialista en radioteràpia. 

Els aspirants exclosos i els que no figuren en la llista provisional d'admesos ni en la d'exclosos disposen d'un termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta Resolució per formular reclamacions -que no tindran caràcter de recurs- o per subsanar els defectes detectats.

[Font: BOIB. Núm. 155. 14/11/2019]

[Foto: Conselleria de Salut]