En el BOIB núm. 167, de 12 de novembre de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de facultatiu especialista en Pediatria/Puericultura al sector sanitari de Menorca.

Places de facultatiu especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i Equips d'Atenció Primària (EAP):

Places de facultatiu especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea de Pediatria a l'Hospital Mateu Orfila:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 167, de 12 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, un lloc de feina vacant de personal estatutari de la categoria de comare a l'Hospital de Manacor.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria disposen de 7 dies naturals per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 164, de 7 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant, per la qual s'adjudica un lloc de feina de la categoria de tècnic especialista de laboratori en règim de promoció interna temporal corresponent a la convocatòria de 14 d'octubre de 2015.

S'adjudicat el lloc de feina a la senyora Emilia Martín Almendros.

Llegeix més...

El Dr. Francisco Sánchez Cabrera ha estat nomenat director de l'equip d'Atenció Primària del Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella), per ocupar la plaça que va deixar vacant el Dr. Josep Oleo quan es va incorporar a l'equip de direcció de l'Àrea de Salut de Menorca.

En la Resolució de nomenament, el gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez Arbona, ha tingut en compte el resultat de les votacions que es van fer durant l'assemblea de professionals del centre de salut, que es va celebrar el passat 30 d'octubre de 2015.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 64, de 7 de novembre de 2015, s'han publicat les resolucions, per les quals s'adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de feina al Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

El mes d'octubre de 2015 es van publicar les convocatòries d'aquests llocs de feina.

La Conselleria de Salut, a través de les resolucions de 6 de novembre de 2015, ha adjudicat les següents places amb contracte d'alta direcció:

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha ratificat l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut. L'Acord, aprovat per unanimitat el 28 d'octubre de 2015, preveu la incorporació dels nous professionals que fins ara no percebien aquests complements i el reconeixement dels canvis de nivell dels que ja la tenen reconeguda. Així mateix, l'Acord proposa un calendari per recuperar una part de la paga extraordinària que es va perdre l'any 2012: el 25 % de l'import l'any 2017 i el 25% restant, el 2018.

Amb aquest Acord es beneficiaran 3.942 professionals de la sanitat pública que actualment no tenen reconegut aquest dret, 2.286 dels quals són professionals fixos i 1.656, interins. El personal estatutari (fix i interí) sense reconeixement de carrera professional (personal sanitari i personal no sanitari) percebrà la quantia corresponent al grau o nivell de carrera professional que tengui reconegut d'acord amb el calendari següent:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 3 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Hospital Son Llàtzer, per la qual es convoca l'obertura del termini per a la presentació de sol·licituds i per a l'aportació de mèrits per cobrir, pel procediment de lliure designació, el lloc de Coordinador d'Admissió i Documentació Clínica.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de dirigir al director gerent de l'Hospital Son Llàtzer i s'hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 161, de 3 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears.

Es convoquen 2 places de la categoria de Facultatiu Especialista d'Àrea de Medicina Interna, corresponents a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses).

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 155, de 24 d'octubre de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals s'adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de feina amb contracte d'alta direcció en el Servei de Salut de les Illes Balears.

El 3 d'octubre de 2015 es van publicar les convocatòries d'aquests llocs de feina.

Ara s'han adjudicat les places següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156, de 27 d'octubre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'adjudica pel procediment de concurs, el lloc de cap de grup de Planificació d'Agendes del Servei d'Admissió a l'Hospital de Manacor.

La convocacòria es va aprovar el mes de maig de 2015.

S'ha adjudicat el lloc de cap de grup de Planificació d'Agendes del Servei d'Admissió a l'Hospital de Manacor a la senyora Catalina Riera Sansó.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.