En el BOIB núm. 134, de dia 10 de setembre de 2015, s'han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d'agost de 2015, per les quals es convoquen els següents procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears:

Sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila).

Sector sanitari de Migjorn (Hospital de Son Llàtzer)

Llegeix més...

En el BOIB núm. 134, de 10 de setembre de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de les places següents, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, en el Servei de Salut de les Illes Balears:

Hospital de Manacor (Sector Sanitari de Llevant)

Llegeix més...

El Servei de Salut ha convocat un concurs oposició per cobrir 87 places de personal estatutari fix per a tècnics de radiodiagnòstic (75) i tècnics especialistes en radioteràpia (12).

Del total de 75 places vacants de personal estatutari de la categoria de tècnic especialista en radiodiagnòstic, 38 seran destinades al torn d'accés lliure i 37 al torn de promoció interna. D'altra banda, de les 12 places vacants de personal estatutari de la categoria de tècnic especialista en radioteràpia 6 seran destinades al torn d'accés lliure i 6 al de promoció interna.

Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web del Servei de Salut. Una vegada completat el tràmit, s'ha de presentar una còpia de la instància formalitzada telemàticament, una còpia del document d'identitat, una del títol requerit i el justificant d'haver pagat la taxa dels drets d'examen.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 133, de 8 de setembre de 2015, s'han publicat les resolucions de la Conselleria de Salut, per les qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de les places següents, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, al Servei de Salut de les Illes Balears:

Hospital Universitari Son Espases

Àrea de Salut de Menorca

Llegeix més...

En el BOIB núm. 132, de 5 de setembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

El Consell de Govern aprovà l'oferta pública d'ocupació del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears en el 2009, per tal de cobrir 13 places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica.

Ara s'aprova el concurs oposició per cobrir 13 places, que es distribueixen de la següent manera:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 131, de 3 de setembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

El termini per a la presentació de la documentació és de 7 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

La Dra. María Dolores Acón Royo s'ha incorporat com a nova directora gerent de l'Hospital Universitari Son Espases.

María Dolores Acón és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa i Màster en Gestió Sanitària per la Universitat de Cantàbria i per la Universitat Europea de Madrid. A més, és experta en Direcció i gestió d'Unitats Assistencials per l'Escola de Salut Pública de l'Institut de Salut Carlos III.

Des de l'any 2011, ha exercit el càrrec de directora gerent de l'Hospital de Laredo.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 130, de dia 1 de setembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de director/directora de Gestió de l'Hospital Son Llàtzer (Sector Sanitari de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 128, de 27 d'agost de 2015, s'han publicat les resolucions de la consellera de Salut, per les quals s'adjudiquen, pel procediment de lliure designació, dues places, amb contracte d'alta direcció, a l'Hospital Comarcal d'Inca (Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears).

El dia 8 d'agost de 2015 es va publicar la convocatòria de les places i posteriorment es va reunir la Comissió de Valoració per tal d'avaluar els mèrits dels candidats.

Les places adjudicades són:

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, nomenarà Antoni Bellver nou gerent del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061.

Nascut a Palma l'any 1959, el nou gerent és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomat en Gestió Sanitària pel CEFEM i té un MBA (Master of Business Administration) per l'escola de negocis ESADE.

En l'àmbit professional, té una dilatada trajectòria en gestió sanitària: des del 1994 ha ocupat càrrecs de gestió, com ara director de l'Hospital Joan March, i subdirector de l'Àrea de Serveis Centrals i de Salut Mental de GESMA, entre d'altres; també ha estat cap de la Secció d'Admissions del Complex Hospitalari de Mallorca (Hospital Joan March) i cap del Servei de Documentació Clínica a l'Hospital Son Llàtzer.

Llegeix més...