A partir del dia 30 de setembre, el Servei de Salut obre les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories de facultatiu especialista en pediatria/puericultura i higienista dental de l’àrea d’Atenció Primària. Es compleix així el calendari d’obertura de les borses de treball de personal temporal del Servei de Salut, aprovat per majoria en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat el 29 de juliol, amb els vots a favor de l’Administració i dels representants dels sindicats CCOO, CSI-F, UGT i USAE, i amb l’abstenció de FSES. Actualment, la borsa ja està en funcionament per a les categories professionals següents: auxiliar d’infermeria, fisioterapeuta, infermer/infermera, infermer/infermera d’urgències, infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia (comares), infermer/infermera especialista en salut mental,  metge/metgessa d’urgències i emergències, i tècnics especialistes de laboratori, radiodiagnòstic, anatomia patològica, medicina nuclear i radioteràpia.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 127, de 20 de setembre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 d’agost de 2014, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista de l’Àrea de Medicina Interna (Exp. HSLL-9/14) corresponent al sector sanitari de Migjorn (Hospital Son Llàtzer).

Així doncs, s’aproven les bases i la convocatòria.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 127, de 20 de setembre, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de setembre de 2014, per les quals es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de tècnics especialistes de radiodiagnòstic i laboratori.

El Servei de Salut pot nomenar per raons de necessitat i d’urgència, entre altres, el personal estatutari temporal.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 127, de 20 de setembre, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 11 de setembre de 2014, per les quals es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialistes en diferentes especialitats i sectors sanitaris.

Les persones que han estat nomenades són:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 126, de 18 de setembre, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 d’agost de 2014, per les quals es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de facultatius especialistes de l’Àrea de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, i de Pediatria, corresponenents al sector sanitari de Migjorn (Hospital Son Llàtzer).

El Servei de Salut pot nomenar per raons de necessitat i d’urgència, entre altres, el personal estatutari temporal.

Llegeix més...

A partir del dia 16 de setembre, el Servei de Salut obre les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories de tècnics especialistes de laboratori, de radiodiagnòstic, d’anatomia patològica, de medicina nuclear i de radioteràpia. Es compleix així el calendari d’obertura de les borses de treball de personal temporal del Servei de Salut, aprovat per majoria en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat el 29 de juliol, amb els vots a favor de l’Administració i dels representants dels sindicats CCOO, CSI-F, UGT i USAE, i amb l’abstenció de FSES. Actualment, la borsa ja està en funcionament per a les categories professionals següents: auxiliar d’infermeria, fisioterapeuta, infermer/infermera, infermer/infermera d’urgències, infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia (comares), infermer/infermera especialista en salut mental, i metge/metgessa d’urgències i emergències.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 124, de dia 13 de setembre,s'ha publicat la correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 d’ agost de 2014, per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d’auxiliar d’infermeria. 

Així doncs, s’han rectificat els annexos I i II, d'acord amb les normes jurídiques corresponents.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 124, de dia 13 de setembre, s'ha publicat la correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 d’ agost de 2014, per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d’infermeria. 

S’ha modificat la resolució, atès que la categoria convocada pertany a la d'infermer/infermera i no a la d’infermeria. També s’han rectificat alguns annexos, d’acord amb les normes jurídiques corresponents.

Llegeix més...

Segons un estudi denominat Estudio sobre la evolución laboral de los especialistas en Ciencias de la Salud, nou de cada deu nous professionals sanitaris especialistes estan treballant i han trigat una mitjana dos mesos a obtenir feina. Aquest estudi ha estat elaborat per la Direcció General d'Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El centre sanitari on es realitza la formació MIR és el factor que més incideix a l'hora d'accedir a una feina.

La mobilitat exterior és baixa i, en la seva majoria, voluntària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 108, de 14 d’agost, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de 7 d'agost de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria FEA de Cirurgia Maxil·lofacial corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant la resolució de 22 d’abril de 2013.

L'oposició es va convocar en el mes d’abril de 2013.

A més de la llista d’aspirants aprovats, també s’ha publicat una llista complementària de persones aspirants i que per punts segueixen als que han superat el concurs oposició.

Llegeix més...