La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat el Pla d’ordenació dels recursos humans de GESMA amb els vots favorables de la FSES (inclou el Sindicat Mèdic i el SATSE), d’USAE i de l’Administració, l’abstenció de CSI-CSIF i els vots contraris d’UGT i de CCOO. La sessió ordinària d’avui ha estat presidida pel secretari general del Servei de Salut, Bartomeu Alcover, amb l’assistència del director de Recursos Humans, Miquel Costa. Aquest acord és el fruit de la negociació de l’Administració amb els agents socials en diferents reunions que han tengut lloc durant els mesos de desembre i gener, en un marc de màxima col·laboració i diàleg.

Llegeix més...

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat dur a terme les accions necessàries per mobilitzar tots els recursos materials i humans que actualment estan adscrits a les antigues gerències territorials dels sectors sanitaris de Ponent, Migjorn, Tramuntana i Llevant cap a la Gerència d’Atenció Primària perquè pugui desenvolupar les seves tasques.

Llegeix més...

El Consell de Govern de 2 de novembre ha aprovat els complements salarials per al personal facultatiu sanitari de nivell llicenciat i especialista. Específicament, es tracta d un complement d’atenció continuada que es concreta en 23,60 euros per hora cada guàrdia de presència física de menys de 24 hores, i en 25,97 euros per hora cada cuardia de presència física de 24 hores.

Llegeix més...

S'han publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears les resolucions per les quals es convoca la tercera el tercer i últim procediment d'integració en el règim estatutari del Servei de Salut per al personal laboral i funcionari del CHM, FHM i HSLL. La integració és voluntària i suposa mantenir la categoria i la titulació.

Llegeix més...