En el BOIB núm. 149, de 30 d’octubre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d’octubre de 2014, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista de l’Àrea de Pediatria (Exp. HCIN-12/14) corresponenent al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 143, de 18 d'octubre, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de dia 17 d’octubre de 2014 pel qual s’aprova el Pla d’ordenació de recursos humans del Servei de Salut pel qual el Servei de Pediatria de l’Hospital Comarcal d’Inca s’integra en el Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Son Espases.

Aquest acord, que es va negociar a la Mesa Sectorial de Sanitat, entra en vigor a partir del dia 18 de octubre de 2014.

Llegeix més...

En el BOE núm. 140, de dia 11 d’octubre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de setembre de 2014, per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista de l’àrea de cirurgia maxil·lofacial del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Espases), convocat per mitjà de la Resolució de 8 de gener de 2013.

Les persones aspirants que han superat el concurs oposició són:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 141, de 14 d’octubre, s’ha publicat la Resolució del conseller de Salut de 6 d’octubre de 2014, per la qual s’ha adjudicat la plaça de subdirectora mèdica del Sector Sanitari de Ponent de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, a M. Luisa Planas Sánchez. 

La Comissió de Valoració s’havia reunit prèviament per tal d’examinar la sol·licitud presentada i avaluar la persona aspirant; atès que la senyora Planas compleix els requisits exigits en la convocatòria, es considera convenient adjudicar-li la plaça.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 141, de 14 d’octubre, s’han publicat les Resolucions de la Conselleria de Salut de 6 d’octubre de 2014, per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió de diversos llocs de treball, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contractes d’alta direcció, regulats pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Així doncs, s’aproven les bases i la convocatòria de les places següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 140, de 10 d’octubre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de setembre de 2014, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Psicòleg Clínic (Exp. HCIN-11/14), corresponent al sector sanitari de Tramuntana (Hospital d’Inca).

Així doncs, s’aproven les bases i la convocatòria.

Llegeix més...

A partir del dia 2 d'octubre, el Servei de Salut obre la borsa general per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'odontòleg/estomatòleg de l’àrea d’Atenció Primària. Es compleix així el calendari d’obertura de les borses de treball de personal temporal del Servei de Salut, aprovat per majoria en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat el 29 de juliol, amb els vots a favor de l’Administració i dels representants dels sindicats CCOO, CSI-F, UGT i USAE, i amb l’abstenció de FSES. Actualment, la borsa ja està en funcionament per a les categories professionals següents: auxiliar d’infermeria, facultatiu especialista en pediatria/puericultura, fisioterapeuta, higienista dental, infermer/infermera, infermer/infermera d’urgències, infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia (comares), infermer/infermera especialista en salut mental,  metge/metgessa d’urgències i emergències, i tècnics especialistes de laboratori, radiodiagnòstic, anatomia patològica, medicina nuclear i radioteràpia.

Llegeix més...

A partir del dia 30 de setembre, el Servei de Salut obre les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories de facultatiu especialista en pediatria/puericultura i higienista dental de l’àrea d’Atenció Primària. Es compleix així el calendari d’obertura de les borses de treball de personal temporal del Servei de Salut, aprovat per majoria en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat el 29 de juliol, amb els vots a favor de l’Administració i dels representants dels sindicats CCOO, CSI-F, UGT i USAE, i amb l’abstenció de FSES. Actualment, la borsa ja està en funcionament per a les categories professionals següents: auxiliar d’infermeria, fisioterapeuta, infermer/infermera, infermer/infermera d’urgències, infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia (comares), infermer/infermera especialista en salut mental,  metge/metgessa d’urgències i emergències, i tècnics especialistes de laboratori, radiodiagnòstic, anatomia patològica, medicina nuclear i radioteràpia.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 127, de 20 de setembre, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 d’agost de 2014, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista de l’Àrea de Medicina Interna (Exp. HSLL-9/14) corresponent al sector sanitari de Migjorn (Hospital Son Llàtzer).

Així doncs, s’aproven les bases i la convocatòria.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 127, de 20 de setembre, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de setembre de 2014, per les quals es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de tècnics especialistes de radiodiagnòstic i laboratori.

El Servei de Salut pot nomenar per raons de necessitat i d’urgència, entre altres, el personal estatutari temporal.

Llegeix més...