Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans 137 aspirants han participat en el concurs oposició d’urologia i anestèsia

137 aspirants han participat en el concurs oposició d’urologia i anestèsia

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears van continuar el passat diumenge, dia 27, els exàmens de les convocatòries del concurs oposició per cobrir 121 places vacants de personal estatutari de les categories de facultatiu/facultativa especialista en urologia i facultatiu/facultativa especialista en anestèsia i reanimació.

Hi ha que assenyalar que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.

En aquest enllaç podeu consultar el nombre d’aspirants i places de cada categoría.

Les proves, que es van realitzar en un torn únic, es van efectuar a l’Hospital Universitari Son Espases a Mallorca, a l’Hospital General Mateu Orfila a Menorca, i l’Hospital Can Misses a Eivissa. En total s’hi han presentat 137 aspirants, 102 a Mallorca, 14 a Menorca i 21 a Eivissa.

Aquest procés d’oferta d’ocupació pública és un més de la convocatòria més important que es realitza a les Illes Balears en aquest àmbit. L’any 2018 s’han duit a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per a 4.925 sol·licituds rebudes.

Altres enllaços d’interès

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases.

És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.

[Font: Conselleria de Salut. 27/01/2019]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Notícies relacionades a Infosalut
*15/04/2019 - Modificació de determinats aspectes del barem de mèrits de diverses convocatòries.