Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Modificació de determinats aspectes del barem de mèrits de diverses convocatòries

Modificació de determinats aspectes del barem de mèrits de diverses convocatòries

En el BOIB núm. 43, de dia 4 d’abril de 2019, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 2 d’abril de 2019, per les quals s’aproven les modificacions de determinats aspectes del Barem de mèrits, per les quals es convoquen concursos oposicions per cobrir places vacants de les següents categories:

Metge/metgessa de família en equips d’atenció primària.

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea en anestèsia, aparell digestiu, cardiologia, farmàcia hospitalària, ginecologia i obstetrícia, medicina interna, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria i urologia.

Infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricaginecològica.

Facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària.

Infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

- Metge/metgessa d’urgència hospitalària.etge/metgessa d’urgència hospitalària.

- Farmacèutic-farmacèutica d'àrea d'atenció primària.

[Fonts: BOIB. Núm. 43. 04/04/2019 - BOIB. Núm. 48. 13/04/2019]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal ]

Notícies relacionades a Infosalut
*27/09/2018 - Llistes provisionals d’admesos i exclosos en el concurs oposició d’infermera obstetricoginecològica.
*
31/08/2018 - Llistes provisionals del concurs oposició d'especialista en pediatria, puericultura d'àrea i en equips d’atenció primària.
*
08/02/2019 - 137 aspirants han participat en el concurs oposició d’urologia i anestèsia.
*
15/02/2019 - 89 aspirants van participar a l’oposició per cobrir 47 places d’especialistes en ORL i farmacia hospitalaria.