Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans 89 aspirants van participar a l’oposició per cobrir 47 places d’especialistes en ORL i farmacia hospitalaria

89 aspirants van participar a l’oposició per cobrir 47 places d’especialistes en ORL i farmacia hospitalaria

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears van continuar el passat 10 de febrer, els exàmens de la convocatòria del concurs oposició per cobrir 89 places vacants de personal estatutari de la categoria de facultatiu/facultativa especialista en otorinolaringologia (ORL) i facultatiu /facultativa especialista en farmàcia hospitalària. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.

En aquest enllaç podeu consultar el número de places cada una de les especialitats.

Les proves, que es van realitzar en un torn únic, van tenir lloc simultàniament a Mallorca i Eivissa. En total s’hi han presentat 89 aspirants, 75 a Mallorca i 14 a Eivissa.

Aquest és el calendari  previst per el 2019.

En la categoria del grup administratiu de la funció administrativa  ja s’havia iniciat el procés d’oferta d’ocupació pública per cobrir la taxa de reposició reservada als anys 2015, 2016 i 2017.

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.

És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.

[Font: Conselleria de Salut. 10/02/2019]

[Foto: Simon James / Ears / CC BY­ND 2.0 ]

Notícies relacionades a Infosalut
*
15/04/2019 - Modificació de determinats aspectes del barem de mèrits de diverses convocatòries.