Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes provisionals d’admesos i exclosos en el concurs oposició d’infermera obstetricoginecològica

Llistes provisionals d’admesos i exclosos en el concurs oposició d’infermera obstetricoginecològica

En el BOIB núm. 116, de 20 de setembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica,  dependents del Servei de Salut.

Aquest procediment es va convocar mitjançant Resolució del director general del Servei de Salut de 6 de juliol de 2018, publicada en el BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018, modificada per la Resolució del director general del Servei de Salut de 17 de juliol de 2018, BOIB núm. 92, de 26 de juliol de 2018

Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució, per presentar reclamacions —que no tindran caràcter de recurs— o per reparar —si procedeix— el defecte que hagi motivat l'exclusió.

A l'Annex d'aquesta resolució podeu consultar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

[Font: BOIB. Núm. 116. 20/09/2018]

[Foto: Tbsdy lives / Knotted cord / CC-by-sa-2.0]

Notícies relacionades a Infosalut
*15/04/2019 - Modificació de determinats aspectes del barem de mèrits de diverses convocatòries.
*23/07/2018 - El Servei de Salut convoca un concurs oposició per cobrir 85 places vacants d'infermera obstetricoginecològica.