Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Diverses convocatòries del Servei de Salut

Diverses convocatòries del Servei de Salut

En el BOIB núm. 14, de dia 31 de gener de 2019, s’han publicat les Resolucions per les quals es convoquen diverses places de diferents sectors del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

Resolució, de dia 29 de gener de 2019, del director gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de servei d'Urologia de l'Hospital Mateu Orfila.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Resolució, de dia 22 de gener de 2019, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària que depenen de l'IB-Salut.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Resolució, de dia 24 de gener de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Protecció de Dades de l'IB-Salut

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Resolució, de dia 22 de gener de 2019, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer de salut mental, dependents de l'IB-Salut

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Resolució, de dia 22 de gener de 2019, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

A l'annex d'aquestes resolucions podeu consultar els requisits, les característiques i els criteris de selecció que regeixen cada convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 14. 31/01/2019]

[Foto: Infosalut]

Noticies relacionades a Infosalut
*
13/06/2019 - Llistes provisionals dels concursos oposició d'infermer de salut mental i documentació sanitària a l'IB-Salut.
*11/04/2019 - Correcció d’errors de diverses convocatòries d’oposicions de l’IB-Salut.
*27/03/2019 - Deserta la plaça de cap de Servei de Protecció de Dades de l’IB-Salut.