Categoria: Estudis i projectes

Recomanacions per a la implantació i desenvolupament de la telefarmàcia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en les recomanacions per a la implantació i desenvolupament de la telefarmàcia. També hi han participat diferents centres espanyols.

Olga Delgado-Sánchez, farmacèutica de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre Telefarmacia. Recomendaciones para su implantación y desarrollo" a la revista Farmacia Hospitalaria.

En la pràctica assistencial dels farmacèutics d'hospital resulta imprescindible la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació en l'àmbit de la Telefarmàcia. Per tant, la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària considera oportú definir el terme i condicions de Telefarmàcia i comunicar el seu posicionament institucional a través d'aquest document de posicionament: "La Telefàrmacia és la pràctica farmacèutica a distància a través de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació".

La Telefàrmacia inclou com a principals activitats: validació terapèutica, documentació clínica, consulta d'atenció farmacèutica, monitoratge terapèutic, seguiment de l'adherència, formació/informació sobre medicaments, coordinació amb professionals sanitaris i avaluació de resultats en salut. Els procediments assistencials en l'àmbit de la Telefàrmacia han de regir-se per un Procediment Normalitzat de Treball, amb documentació en la història clínica i sense discriminació d'accés a pacients candidats.

Es consideren quatre procediments principals de Telefàrmacia: seguiment farmacoterapèutic; informació i/o formació a pacients i cuidadors; coordinació amb l'equip multidisciplinari a nivell intra i extrahospitalari; dispensació i lliurament informat de medicaments a distància.

La implantació de la Telefàrmacia requereix adequació de mitjans humans (formació, capacitació) i tecnològics (validació, interoperativitat, confidencialitat). Així mateix, ha de donar compliment a la legalitat i normativa vigent, tant a escala autonòmica com estatal.

Els procediments de Telefàrmacia deuen també ajustar-se a les consideracions ètiques i els codis deontològics pertinents. Ha de fomentar-se l'avaluació de la Telefàrmacia a través de l'ús d'indicadors i de la recerca de la seva repercussió sobre els resultats en salut. Per tant, la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària considera que la Telefàrmacia és una eina complementària i necessària per a la provisió d'una Atenció Farmacèutica Especialitzada amb l'objectiu final de millorar els resultats en salut i maximitzar la seguretat i satisfacció dels pacients.

Referència de l'article
Morillo-Verdugo R, Margusino-Framiñán L, Monte-Boquet E, Morell-Baladrón A, Barreda-Hernández D, Rey-Piñeiro XM, et al. Posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre Telefarmacia. Recomendaciones para su implantación y desarrollo. Farm Hosp. 2020;44(4):174-81. doi: 10.7399/fh.11515. PubMed PMID: 32646349.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric | Text complet

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]