Categoria: Estudis i projectes

Efectes aguts d'una intervenció breu d'exercici físic sobre la percepció somatosensorial, la força lumbar i la flexibilitat en pacients amb lumbàlgia crònica inespecífica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup d'Investigació de Neurociència Cognitiu-Afectiva i Psicologia Clínica (CANCLIP) amb membre del IUNICS, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i la Universitat de les Illes Balears han publicat un article sobre els efectes aguts d'una intervenció breu d'exercici físic sobre la percepció somatosensorial, la força lumbar i la flexibilitat en pacients amb lumbàlgia crònica inespecífica.

Carolina Sitges, Olga Velasco-Roldán, Jaume Crespí, Nuria García-Dopico, Joan Segur-FerrerAna María González-Roldán i Pedro Montoya, investigadors del grup CANCLIP, han publicat l'article amb el títol "Acute Effects of a Brief Physical Exercise Intervention on Somatosensory Perception, Lumbar Strength, and Flexibility in Patients with Nonspecific Chronic Low-Back Pain" a la revista Journal of Pain Research.

El dolor lumbar suposa un important problema sanitari i socioeconòmic. Les guies de pràctica clínica basades en l'evidència consideren l'exercici físic una de les intervencions no-farmacològiques pel dolor a la part baixa de l'esquena (DPB), però és necessari aclarir l'efecte hipoalgèsic (és a dir, la capacitat per a reduir la percepció del dolor) a curt termini induït per diferents tipus d'exercici en població amb dolor crònic.

Aquest estudi es va centrar en l'exploració dels canvis aguts en la percepció tàctil i del dolor per pressió, la força i la flexibilitat lumbar en pacients amb DPB crònic no específic (DPBCNE) després de dur a terme un d'aquests tres tipus d'exercicis físics de 20 minuts: aeròbic (concretament, caminar en una cinta), enfortiment muscular o estiraments.

Els resultats van mostrar disminucions en la sensibilitat dolorosa i la intensitat de dolor per pressió, a més de major flexibilitat lumbar després dels exercicis, fet que afegeix evidència sobre la capacitat d'aquests diferents tipus d'exercicis per a produir hipoalgèsia en DPBCNE. Malgrat això, el fet d'haver trobat també millores en el grup control (que no va realitzar exercici), limita les conclusions dels autors i justifica la necessitat de realitzar més estudis.

Referència de l'article
Sitges C, Velasco-Roldán O, Crespí J, García-Dopico N, Segur-Ferrer J, González-Roldán AM, et al. Acute Effects of a Brief Physical Exercise Intervention on Somatosensory Perception, Lumbar Strength, and Flexibility in Patients with Nonspecific Chronic Low-Back Pain. J Pain Res. 2021;14:487-500. doi: 10.2147/JPR.S274134. PubMed PMID:33633462.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric | Text complet

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Carolina Sitges]