Categories: Recursos humans, Estudis i projectes, Investigació i innovació

Procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a de suport en investigació per a l'IdISBa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm.102 de 31 de juliol, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària (IdISBa) Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a de suport en investigació per al projecte «Microbiota-Inflammation-Brain axis in heart failure: new food, biomarkers and AI approach for the prevention of undernutrition in older; AC20/00111»

Requisits de la plaça

Estar en possessió del grau o llicenciatura en Bioquímica o afí.

Funcions

  • Gestió de la recollida de les biòpsies i el seu emmagatzematge d'acord amb el seu posterior ús
  • Extracció de lípids de les mostres biològiques
  • Extracció de l'ARN i preparació de les mostres per realitzar PCR quantitativa
  • Anàlisi de cèl·lules immunes per citometria de flux i per sorting
  • Anàlisi d'àcid grassos per cromatografia de gasos – masses

Termini de recepció de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB núm. 102. 31/07/2021]

[Foto: UniversitatPompeuFabra / LaboratoriEdificiDoctorAiguader / CC BY-NC-ND 2.0]