Categoria: Estudis i projectes

Qualitat de vida en homes amb càncer de pròstata localitzat tractats amb radioteràpia: validació d'una versió abreujada de l'Expanded Prostate Cancer Index Composite per a la pràctica clínica a Espanya

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Departament d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un article sobre l'impacte de la radioteràpia en la qualitat de vida de pacients amb càncer de pròstata, i la validació de l'EPIC-16. També hi han participat diversos centres espanyols.

José Pardo Masferrer, cap de servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol: "Health-related quality of life in men with localized prostate cancer treated with radiotherapy: validation of an abbreviated version of the Expanded Prostate Cancer Index Composite for Clinical Practice in Spain" a la revista Health and Quality of Life Outcomes.

Antecedents

La qualitat de vida es veu molt afectada pel càncer de pròstata i els tractaments associats. L'objectiu d'aquest estudi és mesurar l'impacte de la radioteràpia en la qualitat de vida i validar la versió espanyola de l'Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC-16) de 16 ítems en la pràctica clínica habitual.

Mètodes

Es va realitzar un estudi observacional, no intervencionista i multicèntric a Espanya amb pacients amb càncer de pròstata localitzat que iniciaven un tractament amb radioteràpia externa o braquiteràpia. Es varen avaluar longitudinalment els canvis des de l'inici en l'EPIC-16, l'Índex de Càncer de Pròstata de la Universitat de Califòrnia-Los Àngeles (UCLA-PCI) i l'estat de salut percebut pel pacient al final de la radioteràpia (V2) i 90 dies després (V3). Es varen realitzar avaluacións psicomètriques de l'EPIC-16 espanyol.

Resultats

Dels 516 pacients inscrits, 495 es varen incloure a l'anàlisi (radioteràpia externa, n=361; Braquiteràpia, n=134). A l'inici, les puntuacions globals mitjanes (desviació estàndard, "DE") de l'EPIC-16 varen ser de 11,9 (7,5) i 10,3 (7,7) per als pacients de radioteràpia i braquiteràpia, respectivament; les puntuacions varen augmentar, és a dir, la qualitat de vida va empitjorar, en relació amb l'inici, en una mitjana (DE) de 6,8 (7,6) en V2 i 2,4 (7,4) en V3 per als pacients de radioteràpia externa, i 4,2 (7,6) i 3,9 (8,2) per als de braquiteràpia. Els canvis en els dominis espanyols de l'EPIC-16 es varen correlacionar bé amb els dominis urinaris, intestinals i sexuals de l'UCLA-PCI. L'EPIC-16 va mostrar una bona consistència interna (alfa de Cronbach= .84), fiabilitat i validesa de constructe.

Conclusió

El qüestionari espanyol EPIC-16 va demostrar sensibilitat, fortes propietats discriminatives, fiabilitat i validesa per al seu ús en la pràctica clínica. Les puntuacions de l'EPIC-16 van empitjorar després de la radioteràpia en diferents dominis de la qualitat de vida; no obstant, es va observar una forta tendència a la recuperació en la visita de seguiment de 3 mesos. 

Referència de l'article
Zapatero A, Maldonado Pijoan X, Gómez-Caamaño A, Pardo Masferrer J, Macías Hernández V, Hervás Morón A, et al. Health-related quality of life in men with localized prostate cancer treated with radiotherapy: validation of an abbreviated version of the Expanded Prostate Cancer Index Composite for Clinical Practice in Spain. Health Qual Life Outcomes;19(1):223. doi: 10.1186/S12955-021-01856-Z. PubMed PMID: 34563208.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Gobierno Danilo Medina / Danilo Medina asiste apertura nuevo centro radioterapia modular / CC BY-NC-ND 2.0]