Categoria: Estudis i projectes

L'alletament matern protegeix a l'infant de la COVID-19? Un estudi observacional a Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Investigadors de l'IdISBa, el Departament de Pediatria de l'Hospital Universitari Son Espases i de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, així com les Unitats de Pediatria dels Centres de Salut de La Vileta i de Santa Ponça, han participat en la publicació d'un estudi observacional per determinar si l'alletament matern protegeix els infants de la COVID-19.

Sergi Verd, pediatra del CS de la Vileta i investigador de l'IdISBa; Jan Ramakers, Isabel Vinuela i Ruth Díez, pediatres de l'Hospital Universitari Son Espases; Maria-Isabel Martin-Delgado, pediatra del CS de Santa Ponça i Aina Prohens, pediatra de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, han participat en la publicació d'un article amb el títol "Does breastfeeding protect children from COVID-19? An observational study from pediatric services in Majorca, Spain" a la revista International Breastfeeding Journal.

S'ha demostrat que els infants que han estat alletats romanen millor protegits contra diverses infeccions, especialment les del tracte respiratori, molt més enllà de la infància. Ja que fins ara no s'ha estudiat el paper de la lactància materna per a explicar per què els infants es veuen menys afectats per la COVID-19, l'objectiu d'aquest estudi va ser determinar si els antecedents de lactància materna redueixen la taxa d'incidència de la COVID-19 en infants.

Aquest estudi consisteix en una anàlisi secundària d'un estudi observacional sobre les característiques clíniques i epidemiològiques de la COVID-19 pediàtrica a Mallorca. Un total de 691 infants foren reclutats durant els mesos d'agost a desembre de 2020. Els participants foren menors de 14 anys als qui se'ls va realitzar la prova del SARS-CoV-2 als serveis d'urgències pediàtriques. La variable explicativa independent va ser la lactància materna. 

Les anàlisis bivariades es varen efectuar mitjançant la prova de Chi-quadrat, la prova exacta de Fisher o la prova de T de Student. Tots els infants tenien les mateixes dades demogràfiques, epidemiològiques i clíniques recollides mitjançant una entrevista amb un membre de l'equip d'estudi i a través de les històries clíniques dels participants.

Dins de la mostra d'infants que varen acudir als serveis d'urgències amb símptomes de possible COVID-19, es va trobar una major prevalença de resultats positius en la prova RT-PCR del SARS-CoV-2 entre els que varen ser alimentats exclusivament amb llet artificial, en comparació amb els que varen ser alimentats alguna vegada amb llet materna (OR 2,48; IC del 95%: 1,45; p= 0,036).

Per tant, el present estudi suggereix que la lactància materna, encara que sigui en poca quantitat, redueix el risc de COVID-19 entre els infants, de la mateixa manera que s'ha documentat per a altres infeccions.

Referència de l'article
Verd S, Ramakers J, Vinuela I, Martin-Delgado MI, Prohens A, Díez R. Does breastfeeding protect children from COVID-19? An observational study from pediatric services in Majorca, Spain. Int Breastfeed J. 1 desembre 2021;16(1). doi: 10.1186/s13006-021-00430-z. PubMed PMID: 34663389.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Breastfeeding a baby. Anton Nossik / CC BYND 2.0]