Categoria: Estudis i projectes

Duodenopancreatectomia cefàlica per a adenocarcinoma ductal en pacients majors

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Cirurgia General i Digestiu de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat un article sobre si es pot fer de forma segura una duodenopancreatectomia cefàlica per a adenocarcinoma ductal en pacients majors. També hi ha participat l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Cristina Pineño-Flores, Carla Soldevila-Verdeguer, Francesc Xavier Molina-RomeroRafael Morales-Soriano i Xavier González Argente, cirurgians de l'Hospital Universitari Son Espases i investigadors de l'IdISBa; Jose Carlos Rodríguez-Pino, Elias Palma-Zamora i Jose Miguel Morón-Canis, cirurgians de l'Hospital Universitari Son Espases, han publicat l'article amb el títol "Duodenopancreatectomía por adenocarcinoma ductal de páncreas en ancianos. ¿Podemos asumirla con seguridad?" a la revista Cirugía Española.

La cirurgia i quimioteràpia han augmentat la supervivència dels pacients amb neoplàsies pancreàtiques. La disminució de la morbi-mortalitat postoperatòria i l'augment de l'esperança de vida han ampliat les indicacions de la duodenopancreactectomia cefàlica (DPC), continua sent controvertida en la població geriàtrica.

Es va realitzar un estudi retrospectiu sobre una base de dades prospectiva, de pacients amb adenocarcinoma ductal de pàncrees sotmesos a una DPC entre 2007-2018. L'objectiu principal va ser analitzar la morbi-mortalitat i supervivència associada a la DPC en pacients ≥setanta-cinc anys (ancians).

Els pacients ancians varen presentar una major mortalitat postoperatòria i més complicacions no quirúrgiques. La supervivència no va mostrar diferències, per la qual cosa amb una adequada selecció de pacients, l'edat no ha de constituir-se per si mateixa com a una contraindicació per a la DPC.

Referència de l'article
Pineño-Flores C, Ambrona-Zafra D, Rodríguez-Pino JC, Soldevila-Verdeguer C, Palma-Zamora E, Molina-Romero FX, et al. Duodenopancreatectomía por adenocarcinoma ductal de páncreas en ancianos. ¿Podemos asumirla con seguridad? Cir Esp. 2022;100(3):125–32. doi: 10.1016/j.cireng.2022.02.011. PubMed PMID: 35221240.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Centre de Salut de Vila]