Categoria: Estudis i projectes

Resultats postoperatius en l'esofagectomia amb formació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un estudi multicèntric sobre els resultats postoperatius en l'esofagectomia amb la implicació del resident. També hi han participat diferents centres internacionals.

Alessandro Bianchi i Jose Antonio Martinez-Córcoles, cirurgians de l'Hospital Universitari Son Espases, han participat en la publicació d'un article amb el títol "Postoperative outcomes in oesophagectomy with trainee involvement" a la revista BJS Open.

La complexitat de la cirurgia esofàgica i el seu risc significatiu de la morbiditat necessita que l'esofagectomia es dugui sobretot per un cirurgià o un resident sènior baix la seva supervisió. L'objectiu d'aquest estudi era determinar l'impacte de la implicació del resident en una esofagectomia en resultats postoperatius en un entorn multicèntric internacional.

Es varen analitzar les dades d'una cohort multicèntrica de l'Oesophago-Gastric Anastomosis Study Group (OGAA), el qual comprenia la recollida prospectiva de pacients sotmesos a una esofagectomia per a càncer d'esòfag entre abril de 2018 i desembre de 2018. Els procediments es varen agrupar pel nivell de la implicació del resident, i l'anàlisi de la univariable i la multivariable es va dur a terme per comparar els resultats dels pacients entre grups.

La implicació del resident no es va veure associat amb uns resultats significativament inferiors en els pacients que es varen sotmetre a una esofagectomia. Els resultats recolzen una implicació supervisada del resident en la cirurgia pel càncer d'esòfag.

Referència de l'article
Oesophago-Gastric Anastomosis Study Group (OGAA) on behalf of the West Midlands Research Collaborative. Postoperative outcomes in oesophagectomy with trainee involvement. BJS open. 2021;5(6). doi: 10.1093/bjsopen/zrab132. PubMed PMID: 35038327.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Pasárgada Comunicação / Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemayer / CC BY-NC-ND 2.0]