Categoria: Estudis i projectes

Models predictius per a la primera aparició i persistència de la depressió i l'ansietat entre els estudiants universitaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els professors de la Universitat de les Illes Balears Margarita Gili y Miquel Roca, del grup d'investigació de Trastorns Mentals d'Alta Prevalença (TRAMAP), que forma part de l'Àrea de Neurociències del IUNICS i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han participat en la publicació sobre els models predictius per a la primera aparició i persistència de la depressió i l'ansietat entre els estudiants universitaris. També hi han participat diferents centres espanyols i europeus.

Margalida GiliMiquel Roca, investigadors de l'IdISBa i la Universitat de les Illes Balears, han participat en la publicació de l'article amb el títol "Predictive models for first-onset and persistence of depression and anxiety among university students" a la revista Journal of Affective Disorders.

La depressió i l'ansietat són ambdós trastorns prevalents entre estudiants universitaris. Freqüentment, es produeixen al mateix temps i comparteixen factors de risc. Però, pocs estudis s'han enfocat en la identificació d'estudiants amb major risc de patir per primera vegada i de forma persistent d'aquestes condicions.

Es va realitzar un estudi de cohort entre estudiants espanyols de primer any d'universitat. En el punt de partida, els estudiants es varen avaluar per episodi major depressiu de per vida i per dotze mesos i/o trastorn d'ansietat generalitzat (MDE-GAD), altres trastorns mentals, adversitats durant la infància-adolescència, esdeveniments estressants, suport social, sociodemogràfica i factors psicosocials utilitzant enquestes basades en el web; es va avaluar de nou el MDE-GAD de dotze mesos al cap de dotze mesos de seguiment.

El MDE-GAD entre estudiants universitaris és freqüent, suggereix la necessitat d'implementar un cribratge basat en el web a l'entrada de la universitat per identificar aquests estudiants amb un risc més alt.

Referència de l'article
Ballester L, Alayo I, Vilagut G, Mortier P, Almenara J, Cebrià AI, et al. Predictive models for first-onset and persistence of depression and anxiety among university students. J Affect Disord. 2022 Jul;308:432–41. doi: 10.1016/j.jad.2021.10.135. PubMed PMID: 35398107.

Enllaços Bibliosalut

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Chixoy / Guillem Colom / CC BY­ND 2.0]