Categoria: Estudis i projectes

23 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Professionals de l'Hospital Universitari Son Espases, l'IB-Salut, Hospital Universitari Son LlàtzerAtenció Primària de Mallorca i la Conselleria de Salut i Consum varen participar en el 23 Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió que es va celebrar a Gran Canària del 8 al 10 de març de 2023.

Hernández-Coronado Quintero, MJ; Sanclemente Anso, MDC; Bosch Rivira, MT; Martínez López, I; Robles Bauza, J; Grimalt Calatayud, MA, facultatius i facultatives de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat "Gestión hospitalaria de los pacientes con enfermedades raras".

Buades Fuster, JM, nefròleg de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, hi va participar, junt amb altres centres espanyols, amb el pòster titulat "Beneficios del modelo de acreditación de calidad de las unidades de enfermedad renal crónica avanzada".

Martorell Font, J; Mascaró Crespí, A; Marcote Darriba, RC, tècnics de la Central de compres de l'IB-Salut i l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat "Creación de un almacén central en una comunidad autónoma a raíz de la pandemia".

Morado Xumet, F; Barturen Fernández, F; Ramis Murillo, M; Alberti Homar, FM i Palomino Chacón, M, tècnics de la Central de compres de l'IB-Salut i l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat "Internalización y centralización de la documentación y codificación clínica de los hospitales de la red pública".

Pou Navarro, MT; tècnica de gestió de l'Hospital Universitari Son Espases, hi va participar amb el pòster titulat "Plan de eficiencia y sostenibilidad".

Lladó Iglesias, J, director de gestió de l'Hospital Universitari Son Espases, hi va participar amb el pòster titulat "Plan de eficiencia hospitalaria. líneas estratégicas y plan de acción".

Luis Martínez, AM; Rencoret Establiet, MDC; De La Cruz Ruiz, M; Hernández-Coronado Quintero, MJ i Gómez Pérez, Y, tècnics de la Central de compres de l'IB-Salut i l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster titulat  "Plan de digitalización y renovación del área quirúrgica".

Gómez Resa, M, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Son Espases, hi va participar, junt amb altres centres espanyols, amb el pòster titulat "Comunidad ICHOM DMAE spain: trabajo colaborativo para el abordaje de la DMAE".

Duro Robles, R; Ferrà I Serra, MJ; Sastre Torrens, MM; Vega García, S; Munuera Arjona, S; Llagostera Pagès, M, gestors i gestores de la Subdirecció d'Humanització del Servei de Salut de les Illes Balears;
l'Oficina de Qualitat del Servei de Salut de les Illes Balears; la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i l'Estratègia de Cures Pal·liatives, hi varen participar amb la comunicació oral titulada "Implementación de la prestación de eutanasia o ayuda para morir en un servicio de salud".

Hernández-Coronado, MJ; Sanclemente Anso, MDC; Sánchez Raga, JM; Delgado Mejía, E; Sampol Mayol, A, metges i metgesses de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb la comunicació oral titulada "Hematología domiciliaria/ ambulatoria: hacia un nuevo modelo de cuidados en nuestros pacientes".

Ezinmo Barrera, O; Buades Fuster, JM; Barceló Nadal, M; García Méndez, I; Gómez Marqués, G; Ramis Oliver, S, professionals del Servei de Salut de les Illes Balears, l'Hospital Universitari Son Llàtzer i l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb la comunicació oral titulada "Implantación de la nefrología en red en una comunidad: NEFRORED".

Matheu Capó, G; Fernández Palomeque, C; Miguel Gaya, FA; Ramis Oliver, S; Amengual Antich, I; Albertí Homar, FM, professionals de l'Hospital Universitari Son Espases i del Servei de Salut de les Illes Balears, hi varen participar amb la comunicació oral titulada "Diseño de un laboratorio integral, digital y unificado de anatomía patológica".

Hernández-Coronado Quintero, MJ; Sanclemente Anso, MDC; Pons Más, AR; Gutiérrez Sánchez, S; Martí Aguilera, MA; Isabel Llompart, I, facultatius i facultatives de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb la comunicació oral titulada "Creación de la unidad de gestión de muestras (UGM) del hospital".

Llibre de comunicacions

[Font: Bibliosalut]

[Foto: IB-Salut]