Categoria: Estudis i projectes

Tecnologia de biomarcadors òmics per a nutrició personalitzada

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos (NuBE) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en la publicació d'un estudi sobre biomarcadors òmics i un enfocament per a la seva aplicació pràctica amb la finalitat de delinear l'estat de salut per a estratègies de nutrició personalitzades.

Sebastià Galmés, Andreu Palou-March i Francisca Serra, investigadors i investigadora del grup NuBE, han participat en la publicació de l'article amb el títol "Omics biomarkers and an approach for their practical implementation to delineate health status for personalized nutrition strategies" a la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

La nutrició personalitzada (NP) ha guanyat molta atenció com a eina de capacitació dels consumidors per a promoure canvis en el comportament dietètic, optimitzar l'estat de salut i prevenir malalties relacionades amb la dieta. La implementació generalitzada de la NP s'enfronta a diferents obstacles, sent un dels més rellevants la caracterització metabòlica de l'individu. Encara que les tecnologies òmiques permeten avaluar la dinàmica del metabolisme amb un detall sense precedents, la seva traduïbilitat en protocols de NP assequibles i senzills continua sent difícil a causa de la complexitat de la regulació metabòlica i a diferents limitacions tècniques i econòmiques.

En aquest treball, es proposa un marc conceptual que considera la desregulació d'uns pocs processos globals, a saber, el metabolisme dels carbohidrats, el metabolisme dels lípids, la inflamació, l'estrès oxidatiu i els metabòlits derivats de la microbiota, com la base de l'aparició de diverses malalties no transmissibles. Aquests processos poden avaluar-se i caracteritzar-se mitjançant conjunts específics de marcadors proteòmiques, metabolòmiques i genètics que minimitzen les restriccions operatives i maximitzen la informació obtinguda a escala individual. Les metodologies actuals d'aprenentatge automàtic i anàlisi de dades permeten desenvolupar algorismes per a integrar marcadors òmics i genètics. La reducció de la dimensionalitat de les variables facilita la implementació de la informació òmica i genètica en eines digitals. Aquest marc s'exemplifica presentant com a cas d'ús el projecte PREVENTOMICS, finançat per la UE.

Referència de l'article
Keijer J, Escoté X, Galmés S, Palou-March A, Serra F, Aldubayan MA, et al. Omics biomarkers and an approach for their practical implementation to delineate health status for personalized nutrition strategies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2023 Apr 19;1–29. doi: 10.1080/10408398.2023.2198605. PubMed PMID: 37077157.

Enllaços Bibliosalut | logo docusalut 16Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: p1.pxfuel.com / menjar / Public Domain Mark 1.0]