Categoria: Estudis i projectes

Els trastorns de l’espectre autista afecten unes dues mil persones de menys de devuit anys a les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els trastorns de l’espectre autista (TEA), o trastorns generals del desenvolupament, són afeccions cròniques que causen discapacitat i es caracteritzen perquè provoquen alteracions en les interaccions socials i en la comunicació verbal i no verbal i perquè generen un repertori repetitiu, estereotipat i limitat d’interessos i activitats. Els homes són més afectats que les dones —entre quatre i sis vegades més— i es calcula que unes dues mil persones de menys de devuit anys de les Illes Balears pateixen TEA.

Els darrers estudis epidemiològics apunten un augment real de la prevalença, que actualment s’estima en el 0,9 %, cosa que s’explica per la millora en la detecció, entre altres factors, ja que també podria estar relacionat amb l’augment de l’edat de maternitat, amb causes ambientals i amb d’altres de desconegudes. Aproximadament el quaranta per cent de les persones afectades d’autisme pateixen un retard mental greu o profund, devers el trenta per cent presenten un retard mental lleu o moderat i la resta tenen un desenvolupament intel•lectual dins la normalitat.

Diagnòstic i tractament en l’abordatge multidisciplinari

Diagnosticar l’autisme és difícil; a més, sovint cal descartar altres patologies que poden presentar símptomes semblants, com ara el retard mental, els trastorns obsessius compulsius o l’ansietat. Per això es recomana que un equip multidisciplinari s’encarregui de fer-ne el diagnòstic i d’aplicar-hi el tractament. Les persones afectades neixen amb aquest trastorn, però com més alt és el quocient intel·lectual i més baix el grau d’afectació, més se’n retarda el diagnòstic i, en conseqüència, el tractament.

Els símptomes de l’autisme són molt variats, però no és cert que totes les persones afectades siguin poc sociables. En alguns casos poden ser sociables, però de manera estranya, inadequada, amb un comportament que no s’esperaria d’una persona d’aquesta edat i amb aquesta habilitat intel·lectual.

Per als TEA no hi ha cap cura efectiva, però sí tractaments que milloren molt la qualitat de vida. Han de ser multimodals i han d’incloure tècniques educatives especialitzades i molt estructurades. També s’han de tenir en compte la teràpia familiar, la teràpia conductual, els grups d’habilitats socials, les intervencions a casa i el tractament mèdic per als problemes i les patologies que hi estan associades.

Formació de professionals en la identificació dels TEA

Els equips d’avaluació de les dificultats socials i de la comunicació (EADISOC) es reuneixen una vegada cada mes per revisar les derivacions, consensuar els diagnòstics dels infants i, en els casos en què sigui necessari, elaborar un pla d’intervenció integral. N’hi ha cinc a Mallorca, un a Menorca i un altre a Eivissa; estan formats per professionals de la salut mental de la infància i l’adolescència, de pediatria, d’educació, d’afers socials i de l’Associació Gaspar Hauser. L’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA) va crear els EADISOC a final de 2010 i des de aquesta data coordina aquests equips de professionals que treballen en el diagnòstic i el tractament de l’autisme.