Categoria: Epidemiologia

El Servei d'Epidemiologia publica l'informe de la xarxa sentinella de vigilància de grip corresponent a la temporada 2011 - 2012

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Aquesta ha estat la dotzena temporada completa de funcionament de la xarxa sentinella de la grip. La xarxa, a la temporada 2011-2012, va comptar amb un total de 34 metges sentinelles (27 metges de família i 7 pediatres). Als centres de salut de Mallorca fan feina 28 sentinelles, 3 a Eivissa i 3 a Menorca, i cobreixen –a la temporada 2011-2012- una població de 53.402 habitants (representa una cobertura del 4,8% de la nostra població total, 1.113.114 a 1 de gener de 2011).

La distribució temporal ha estat més tardana respecte a la temporada pandèmica i similar a les altres temporades estacionals. A la setmana 4 es va sobrepassar el llindar epidèmic (fixat en un valor de 38 casos/100.000 a nivell Balear) i la setmana 11 va ser la darrera amb taxes d’incidència per damunt d’aquest llindar. La taxa màxima de la temporada es va produir a la setmana 8 de l’any 2012 amb 136 casos per 100.000 (63 casos notificats). El nombre total de casos detectats per la xarxa sentinella durant la temporada va ser de 441.

L’ona epidèmica nacional ha estat més elevada que a la nostra comunitat, com és habitual. Aquesta temporada s’ha diferenciat el llindar epidèmic nacional –amb taxes sempre més altes, 63,16 casos/100.000 aquesta temporada -, del llindar epidèmic a Balears, calculat en 37,97 basant-nos en les nostres onze temporades anteriors. L’inici de l’onada epidèmica nacional va ser a la setmana 52, un mes abans que a Balears ,que va iniciar l’onada epidèmica dins la setmana 4. El màxim nacional es va donar a la setmana 7 (taxa de 251 casos per 100.000) mentre que a Balears va ser la setmana 8 amb 136 casos/100.000 h. El final es va donar a la setmana 11 per als dos àmbits geogràfics.

El grup d’edat amb les taxes d’incidència més altes ha estat el de 0-4 anys (taxa promig per a la temporada de 61,7) seguit pels de 5-14 anys (taxa promig de 54,6). La taxa màxima setmanal per grup d’edat va correspondre a la setmana 9, en què el grup de 0 a 4 anys va presentar una taxa d’incidència setmanal estimada en 415 casos per 100.000. En segon lloc es troba el grup de 5 a 14 anys, que va assolir a la setmana 6 una taxa de 348 per 100.000. Les taxes específiques per grups d’edat han retornat en aquesta temporada al rang habitual de les temporades gripals pre-pandèmiques.