Categoria: Epidemiologia

Informació pública sobre la modificació normativa de la Xarxa Epidemiològica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum  ha publicat el tràmit d'audiència i informació pública del projecte de decret de modificació del decret del mes de gener de 1997, pel qual es crea i regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)

Aquest projecte de decret té per objecte adaptar el decret de 1997, a l’ordre de 2015. La norma en tramitació actualitza la llista de les malalties de declaració obligatòria que hauran de ser vigilades i adapta les modalitats de notificació de dades individualitzats amb periodicitat setmanal i urgent.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució de la directora general de Salut i Participació d’aquest mes de febrer, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del projecte de decret de modificació del decret de gener de 1997.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Salut Pública i Participació (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs determinats a la lley del mes d’octubre de 2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

Esborrany projecte de decret

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 14/02/2020

[Foto: Infosalut / Dones esperant a un banc / CC BY-NC-SA 4.0]