Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Educació i Salut impulsen el programa d’educació afectiva i sexual «Amb tots els sentits» 

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Educació i Salut impulsen el programa d’educació afectiva i sexual «Amb tots els sentits». Es tracta d’una passa més en la implantació d'aquest programa, iniciat el 2017, adreçat a l’educació secundària. Un programa elaborat per a la Coordinació de Sida i Sexualitat, de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum

Ara, l’objectiu és incorporar aquest programa d’educació afectiva i sexual al projecte educatiu de centre adaptat a cada etapa educativa.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional i l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), acaben de publicar les instruccions per al desplegament del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022 en referència a un dels seus objectius generals, el d’oferir una educació afectiva i sexual integral, amb perspectiva de gènere.

Aquest Pla aten la diversitat sexual, les diferents identitats de gènere i la diversitat familiar, i promoure l’establiment de relacions positives, saludables i igualitàries a tots els centres educatius de secundària sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

S’ofereixen eines per implementar una educació sexual integral positiva

«Amb tots els sentits» és un programa que vol que tot l’alumnat escolaritzat a les Illes Balears (futures persones adultes) adquireixin els coneixements, actituds i habilitats necessaris per viure la sexualitat de manera sana, segura i responsable, per establir relacions gratificants, igualitàries i no discriminatòries. Aquest programa ofereix eines per implementar una educació sexual integral positiva, completa i correcta, amb perspectiva de gènere, de forma continuada i adaptada a cada edat.

El programa està dissenyat perquè l’implementin el professorat i altres agents socials i de salut que formen part de la comunitat educativa del centre, amb la participació dels alumnes i de les famílies. Amb les instruccions publicades, Convivèxit posa a l’abast de les persones encarregades d’implementar-lo recursos com assessorament personalitzat, cursos de formació i documents de consulta per al professorat, l’alumnat i les famílies, a més de materials pedagògics.

Respecte a les formacions dels professionals, actualment de secundària, una trentena de docents de les Illes Balears participen en la formació impartida per la Conselleria de Salut i Consum.

Una guia adaptada a cada etapa educativa

La proposta que es fa als centres de secundària és el d’una guia per desenvolupar el currículum d’educació sexual integral organitzat en dos blocs de continguts. El primer, amb els eixos essencials de la sexualitat humana. I el segon, amb els factors que condicionen la vivència de la sexualitat, com són: els estereotips socials de feminitat i masculinitat, la societat patriarcal, les violències masclistes, l’LGTBI-fòbia o altres estereotips.

Les actuals instruccions són per a centres de secundària i pròximament es publicaran las corresponents per a infantil i primària.

Cal recordar que el programa està estructurat en tres etapes educatives: infantil, primària i secundària.

Cada etapa educativa té una proposta diferent pel que fa a les eines, amb la finalitat d’adaptar els continguts i les activitats educatives al desenvolupament dels infants i adolescents i al projecte educatiu de centre (PEC).

El programa facilitarà a l’alumnat l’adquisició de coneixements, actituds i habilitats necessaris per desenvolupar la seva sexualitat de manera natural i saludable, i en termes d’igualtat. Però també dota el professorat de metodologia i eines per dur endavant l’educació sexual integral de l’alumnat i incidir en la millora de la tolerància a la diversitat i la convivència al centre, a més de prevenir la violència masclista.

«Amb tots els sentits» també dedica un apartat fonamental a les famílies.

Per construir una societat més segura i inclusiva

Cal destacar que organismes internacionals de drets humans com la UNESCO han establert que els infants, adolescents i joves tenen dret a rebre una educació sexual integral, rigorosa, científicament sòlida i culturalment sensible, basada en la normativa internacional existent.

Una educació sexual integral protegeix la infància i l’adolescència i ajuda a construir una societat més segura i inclusiva. L’educació sexual integral ha d’anar més enllà de la biologia i la reproducció. Ha de permetre que l’alumnat realment conegui el seu propi cos i els seus drets i que se li ofereixi informació sobre la igualtat de gènere, l’orientació sexual, la identitat de gènere i les relacions saludables.

La implantació d’aquest programa als centres educatius de les Illes Balears és un dels eixos del Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022 i té com a finalitat que l’alumnat adquireixi les competències necessàries per viure la sexualitat amb plaer, satisfacció i de manera saludable.

Tot el material es pot consultar en el web Salut Sexual de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

[Font: Conselleria d'Educació i Formació Professional. 10/03/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]