Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Compra de diverses vacunes incloses en el calendari ordinari d’immunització

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat la compra per un import de 1.722.686,00 € de diverses vacunes incloses en el calendari ordinari d’immunització contra diverses malalties i que s’administraran a la població balear que les necessiti.

Es tracta d’una partida que garantirà les existències en els corresponents programes de vacunació, un dels instruments més eficients per prevenir el contagi i l’expansió de malalties transmissibles.

Malgrat que, a hores d’ara, el Ministeri de Sanitat du a terme els tràmits adients per concloure uns acords marc als quals s’adherirà la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la compra de les vacunes incloses dins del calendari ordinari, és possible que el dit acord no es trobi conclòs abans de l’exhauriment de les existències actuals a les Illes. Per tot això, és necessari dur a terme una contractació temporal del subministrament d’aquestes vacunes per garantir-ne la disponibilitat en el sistema sanitari fins que el mecanisme del nou acord marc es trobi operatiu.

Així s’exposa en la memòria justificativa emesa per la coordinadora autonòmica de vacunes de la Direcció General de Salut Pública i Participació, la qual fa palesa la urgència de la contractació d’aquestes dosis.

Les vacunes que s’inclouen en aquest expedient són les que s’especifiquen a continuació:

• LOT1. Vacuna contra diftèria, tètan, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipus B i hepatitis B pediàtrica (hexavalent). S’empra en el calendari oficial abans de l’any d’edat, en pauta de 3 dosis als 4, 6 i 11 mesos i en la recaptació d’infants menors de 7 anys.
• LOT 2. Vacuna contra diftèria, tètan i tos ferina acel·lular de contingut antigènic reduït (dTpa). S’empra per a la vacunació de reforç que s’administra als 6 anys d’edat i la de totes les dones embarassades.
• LOT 3. Vacuna contra diftèria i tètan de contingut antigènic reduït. S’empra per a la vacunació de reforç que s’administra als 14 anys d’edat, la d’adults i la profilaxi postexposició de ferides tetanígenes.
• LOT 4. Vacuna contra la varicel·la. Destinada a l’administració de la primera dosi a l’edat de 15 mesos, la recaptació a infants grans i persones adultes.
• LOT 5. Vacuna contra xarampió, rubèola, parotiditis i varicel·la (XRPV). Destinada a l’administració de la segona dosi a l’edat de 3 anys i en alguns casos de recaptació d’infants grans i persones adultes.
• LOT 6. Vacuna conjugada contra el meningococ C. Destinada a l’administració de les dosis corresponents als 4 i 12 mesos d’edat i la recaptació abans dels 10 anys.
• LOT 7. Vacuna conjugada contra els meningococs de serogrups A, C, Y i W. S’empra per a la dosi que correspon als 12 anys d’edat i a la recaptació de població adolescent i adulta nascuda a partir de 2001.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 26/04/2021]

[Foto: Área de Salut de Menorca]