Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Armengol i Gómez es reuneixen amb la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació d’Ajuda per Morir de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, s’ha reunit aquest dilluns amb la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació d’Ajuda per Morir de les Illes Balears. Per part del Govern, també hi ha assistit el director general de Prestacions i Farmàcia, Atanasio García.

La Comissió és un òrgan que cada comunitat autònoma ha de crear d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, aprovada en el Congrés dels Diputats i en vigor des de divendres passat. Entre les seves funcions, la Llei assenyala que les comissions han de validar les sol·licituds, resoldre les reclamacions que formulin les persones a les quals el metge responsable hagi denegat la sol·licitud de prestació d’ajuda per morir i verificar si la prestació s’ha duit a terme d’acord amb els procediments que preveu la Llei.

També han de resoldre les sol·licituds elevades al ple per l’existència de disparitat de criteris entre els membres designats que impedeixi la formulació d’un informe favorable o desfavorable. En cas que la resolució sigui favorable, la Comissió ha de requerir la direcció del centre perquè en el termini de set dies faciliti la prestació sol·licitada a través d’un altre metge o equip extern de professionals sanitaris.

Una altra de les funcions que té és detectar possibles problemes en el compliment de les obligacions previstes i proposar millores concretes per incorporar als manuals de bones pràctiques i protocols. També servirà d’òrgan consultiu en l’àmbit de les Illes Balears, i haurà d’elaborar i fer públic un informe anual d’avaluació sobre l’aplicació de la Llei a la comunitat autònoma. El Ministeri de Sanitat i els presidents de les comissions de cada territori es reuniran un cop l’any per homogeneïtzar criteris i intercanviar bones pràctiques en el desenvolupament d’aquest dret.

Les Illes Balears han estat un dels primers territoris a crear aquest òrgan i a designar-ne els membres, entre els quals s’inclou personal mèdic, d’infermeria i juristes. En concret, la Comissió està formada per la infermera Yolanda Muñoz, que n’és la presidenta; pels juristes Paula Verger, secretària; Juan Marqués, Josep Aguiló, Laura Monserrat i Carmen Tomás-Valiente, i pels metges Joan Pou, Joan Santamaria, Oriol Lafau i Ana Espino. Com a suplents figuren l’infermer Jose Manuel García, el metge Nofre Sans i la jurista Antonia Mas.

[Font: Presidència. 28/06/2021]

[Foto: Presidència]