Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

El Govern inicia l’elaboració d’un nou Pla de salut mental

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les Illes Balears tendran un nou Pla Estratègic de salut mental l’any que ve que serà integral i dirigit a l’atenció de la persona en tots els àmbits.

L’atenció sanitària i l’atenció social seran els dos eixos principals d’aquest nou pla, el qual s’elaborarà també de manera transversal a partir de les aportacions de les administracions i les entitats del tercer sector que treballen en l’atenció, el tractament o la prevenció de les malalties relacionades amb la salut mental.

Per iniciar el Pla Estratègic de Salut Mental 2023-2029 es crearà un Comitè Tècnic Interinstitucional que donarà una visió compartida, transversal, holística i global. El pla nou reflectirà el compromís de treball conjunt de tots els participants de l'atenció a la persona per assegurar-ne així el benestar emocional. 

Nou pla 2023-2029

El Govern va compartir amb els consells insulars, els ajuntaments i les entitats del tercer sector relacionades amb la salut mental els fonaments del nou model de salut mental. El nou pla 2023-2029 consolidarà el model de salut mental de les Illes Balears iniciat amb el pla de salut mental vigent i que s’inicià l’any 2016.

L'objectiu és garantir el projecte de vida, facilitant la detecció, l’avaluació, l’atenció i la integració socioeducativa i laboral de les persones que pateixen o puguin patir algun problema de salut mental, evitar demores en el temps i assegurar-hi l’accés ràpid, un aspecte que és molt important per evitar la complexitat i l’augment de la gravetat de cadascuna de les situacions viscudes.

[Font: Presidència del Govern de les Illes Balears. 17/03/2022]

[Foto: Presidència del Govern de les Illes Balears]