Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Modificació de la normativa sobre serveis de prevenció, salut i seguretat en el treball

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 159, de 4 de juliol de 2015, s'ha publicat el Reial decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifica la normativa sobre serveis de prevenció, salut i seguretat en el treball.

Aquestes modificacions responen a la transposició al Dret espanyol de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, del mes de febrer de 2014, per adequar el seu contingut al sistema actual de classificació i etiquetatge de substàncies i mescles.

Així doncs, es resol modificar les normes següents:

  • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
  • Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
  • Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
  • Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos associats als agents químics durant la jornada laboral.

[Font: BOE. Núm. 159. 04/07/2015]

[Foto: Hospital Son Llàtzer]