Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut, amb la col·laboració de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i l'Institut Balear de la Dona ha editat aquest any un Protocol d’actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears i una Guia ràpida.

En els pròlegs, la consellera de Salut, Patricia Gómez, manifesta que l’objectiu del Protocol és proporcionar una eina per ajudar al personal de la salut a oferir una atenció sanitària integral i unificar les actuacions a l’hora de detectar el maltractament, atendre i informar les dones maltractades i els seus fills, i donar-los suport.

D'altra banda, la directora general de Salut Pública, Maria Ramos, agraeix l’esforç dels professionals de la salut i de l’àmbit social que han col·laborat en l’elaboració d’aquest Protocol, que és la primera passa per desenvolupar un programa de formació que contribuirà a la lluita contra la violència masclista a les Illes Balears.

La violència contra les dones va ser reconeguda com a problema de salut pública l’any 1996 per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Cal fer una referència especial al paper rellevant que ha exercit el moviment organitzat de dones en aquest procés, com ara les diverses campanyes i la creació dels centres d’ajuda.

Així mateix, entre altres iniciatives, s’han fet estudis, investigacions i creat grups de treball que, des de les diferents àrees de coneixement, tenen com a finalitat contribuir a caracteritzar aquest fenomen.

Pel que fa a la normativa, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, des del 5 d’agost de 2016, és vigent la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, que té com a objecte establir i regular els mecanismes i dispositius, així com també les mesures i els recursos, adreçats a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Aquesta Llei estableix que l’Institut Balear de la Dona, ha d’elaborar i desenvolupar, juntament amb la resta d’administracions i institucions competents, els protocols d’intervenció per a l’atenció a les víctimes de violència masclista.

També disposa que s’han de garantir les mesures necessàries davant la violència contra les dones mitjançant el desenvolupament de programes de sensibilització i formació continuada del personal sanitari, i a millorar els instruments, els protocols, les guies per al diagnòstic precoç, l’assistència i la rehabilitació de les dones maltractades en les agressions sexuals que s’exerceixin dins l’àmbit de la parella i fora.

Aquest Protocol d’actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears pretén actualitzar i ampliar les Recomanacions per a l’actuació sanitària enfront de la violència de gènere a la Comunitat Autonòma de les Illes Balears (Carandell, 2009), editat per l'IB-Salut, i que ha estat el punt de partida a l’hora d’elaborar-lo.

S’hi utilitza el concepte de violència masclista per tal de donar resposta al context normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A fi d’evitar confusions és important aclarir aquest concepte, atès que violència masclista es refereix no només a la violència exercida en el marc de la parella o l’exparella, sinó a la que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, tant en la vida pública com en la privada.

[Font: Infosalut. 28/09/2017]

[Foto: Conselleria de Salut]

Què en diu la premsa
*03/11/2017 Diario de Mallorca - Forman al personal sanitario para detectar casos de violencia machista.
*02/11/2017 Diari Balears - Salut distribueix en els centres de Salut un protocol per detectar casos de violència masclista.
*02/11/2017 ibizadiario.info - Salut distribuye en los centros 4.600 guías de un protocolo para detectar la violencia machista.
*02/11/2017 noticiasmallorca.es - Salud distribuye en los centros 4.600 copias y guías de un protocolo para detectar y combatir la violencia machista.
*02/11/2017 canal4diario.com - Salut distribuye en los centros 4.600 copias y guías de un protocolo para detectar y combatir la violencia machista.