Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

La futura llei de la promoció de la seguretat i salut en el treball preveu la creació de l'IBASSAL

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Salut Laboral ha aprovat el text de la futura llei de promoció de la seguretat i la salut en el treball de les Illes Balears.

Entre els objectius, un dels més importants, és reduir la sinistralitat a Balears. Així com detectar i definir millor les condicions que poden ser causa de malalties professionals derivades de sobresforços físics.

Aquesta llei contempla com a principal instrument la creació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), que se centrarà de forma integral en els quatre àmbits que defineixen la salut laboral: seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia i medicina del treball.

Al mateix temps, preveu aprofundir en la difusió de mesures de prevenció de riscos laborals, el foment de la formació en matèria de seguretat i salut laboral en l’àmbit de l’ensenyament i les mesures de promoció de seguretat i salut en subvencions públicques i contractacions administratives.

Una altra de les novetats serà l’establiment de mesures de control perquè les empreses que vulguin accedir a una subvenció o concursin per a una contractació pública vetllin per les condicions de seguretat i salut dels seus treballadors.

Pel que fa a la contractació pública, es clarificaran i s’especificaran a les contractacions públiques els responsables de realitzar les funcions en matèria preventiva, i quins equips i materials seran necessaris per realitzar la feina en condicions de seguretat. Igualment, s’establiran més compromisos que permetran millorar la formació dels treballadors i el complient de les obligacions adquirides.

Circuit de detecció de malalties professionals

Així mateix, el Consell de Salut Laboral ha aprovat el procediment de comunicació de sospita de malalties professionals, que descriu les actuacions que s’han de dur a terme quan els facultatius del sistema públic de salut (SPS) o dels serveis de prevenció de riscs laborals (SPRL) es trobin amb una persona de la qual se sospiti que pateix una malaltia que pot tenir un origen de caire professional.

La consellera de Salut ha explicat que les malalties professionals, és a dir, les produïdes a conseqüència del treball, estan “infradeclarades”, la qual cosa “dificulta l’elaboració d’estratègies preventives i de diagnòstic precoç”. Per això, ha afegit que un dels objectius essencials de l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 del Govern és “millorar la detecció i comunicació” d’aquestes patologies.

En aquest sentit, Gómez ha recordat que s’ha reprès un grup de feina, liderat per la Conselleria de Treball, amb representants de la Direcció General de Treball i Salut Laboral; del Servei de Salut de les Illes Balears; de la Direcció General de Salut Pública i Participació; de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS); de la Inspecció de Treball i, posteriorment, de les mútues, per elaborar de manera consensuada un procediment de comunicació de sospita de malalties professionals.

En el funcionament d’aquest procediment, i particularment en la sospita de malalties, els professionals d’atenció primària tenen un paper clau.

Gómez ha recalcat que la posada en marxa d’aquesta iniciativa tendrà dues repercussions positives: d’una banda, permetrà millorar la salut de les persones treballadores, ja que contribuirà a evitar algunes malalties professionals i a diagnosticar-ne i tractar-ne d’altres més prest, per ventura quan encara siguin reversibles. De l’altra, repercutirà positivament sobre l’economia de la comunitat perquè suposarà un estalvi econòmic molt important per al Servei de Salut, ja que el diagnòstic i el tractament de les malalties professionals ha de ser a càrrec de les mútues. Actualment, atès que la majoria passen per patologies comunes, el cost del diagnòstic i el tractament l’assumeix el Servei de Salut i, per tant, la Comunitat Autònoma.

[Font: Conselleria de Treball, Comerç i Industria. 11/10/2017]

[Foto: Conselleria de Treball, Comerç i Industria]

Notícies relacionades a Infosalut
*07/11/2017 - Autoritzada la creació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL).