Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació genital femenina

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Direcció General de Salut Pública i Participació ha publicat el Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació genital femenina a les Illes Balears (2017), junt amb la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears,  la Direcció General de Planificació i Serveis Socials, la Direcció General de Menors i Família, la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa i l'Institut Balear de la Dona. Marian Garcia Baratas ha coordinat l'elaboració d'aquest protocol.

Aquest document sobre la mutilació genital femenina s’engloba dins el Protocol d’actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears, i està emparat per la Llei d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

La mutilació genital femenina és considerada pels qui la practiquen com una mostra de respecte a la tradició i a la gent gran, a més d’una exigència per a la integració i preservació de la cohesió social. Així mateix, implica una vulneració dels drets humans, una violència de gènere i un desemparament dels drets sexuals i reproductius de les dones i les nines que la pateixen.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) informa que actualment hi ha més de 125 milions de dones i nines que han estat objecte de la mutilació genital femenina als 29 països de l’Àfrica i l’Orient Mitjà, on es concentra aquesta pràctica.

Espanya, en les darreres dècades, ha passat a ser un destí dels moviments migratoris. I fins fa poc, la mutilació genital femenina era una pràctica tradicional desconeguda en el nostre entorn.

D’acord amb el darrer informe de la Fundació Wassu-UAB de l’any 2015, a Espanya hi ha gairebé 17.000 nines menors de 15 anys, filles de famílies procedents de països africans en què es practica la mutilació genital femenina.

A les Illes Balears hi ha devers 900 nines i joves menors de 19 anys, les families de les quals provenen de països on es practica la mutilació.

El mes d’abril de 2016 el Govern de les Illes Balears va impulsar un protocol autonòmic d’actuació per a la prevenció de la mutilació genital femenina.

Des del respecte a la diversitat cultural, però amb fermesa davant d’aquesta vulneració dels drets que pateixen les dones i les nines, la Direcció General de Salut Pública i Participació de les Illes Balears impulsa i coordina aquest Protocol amb el sistema sanitari, educatiu i social, així com amb la col·laboració del teixit associatiu o d’altres entitats que tenen relació amb aquesta problemàtica.

L’objectiu d’aquest Protocol autonòmic és sumar-se a la lluita de la població africana, dels organismes internacionals, europeus, nacionals i autonòmics per erradicar la mutilació genital femenina a les Illes Balears i als països de procedència a través de la prevenció i l’actuació, proposant actuacions integrals des del coneixement i el respecte a la diversitat cultural.

[Font: Conselleria de Salut. Direcció General de Salut Pública i Participació]

[Foto: Conselleria de Salut]

Notícies relacionades a Infosalut
*02/10/2017 - Protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears.