Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Distribució de crèdits sobre violència de gènere i abusos sexuals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 265, de dia 1 de novembre de 2017, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres mitjançant el qual es formalitzen els criteris i la distribució resultant per a l'exercici 2017 del crèdit de 700.000 euros per al desenvolupament de programes i la prestació de serveis que garanteixin el dret a l'assistència social integral a les víctimes de violència de gènere. A més, del crèdit de 2.000.000 d'euros per a programes de suport a víctimes d'agressions i/o abusos sexuals.

Així doncs, a les Illes Balears li correspon el següent:

Atenció especialitzada a menors víctimes de violència de genere

Per a la distribució, es pren com a criteri únic el de la població de 0 a 17 anys resident a cada comunitat autònoma.

A les Illes Balears li corresponen 18.498 euros.

Suport a víctimes d'agressions i/o abusos sexuals

A les Illes Balears li corresponen 95.642 euros.

[Font: BOE. Núm. 265. 01/11/2017]

[Foto: unsplash.com / Black and white person  / CC0 License ]