Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Donació de l’Associació de Cardiopaties Congènites de Balears de quatre desfibril·ladors per a centres educatius

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa col·labora amb l’Associació de Cardiopaties Congènites de Balears (ACCAB) en l’atenció als infants de les Illes Balears diagnosticats de patologies cròniques, com cardiopaties congènites.

Gràcies a aquesta col·laboració l’Associació de Cardiopaties Congènites de Balears (ACCAB) ha lliurat 4 desfibril·ladors per tal de garantir que més centres educatius de les Illes Balears amb alumnat amb cardiopaties comptin amb desfibril·ladors. En el supòsit que els alumnes sofreixin una parada cardiorespiratòria és imprescindible l'ús d'un desfibril·lador automàtic per a la seva reanimació.

Amb aquesta donació de 4 desfibril·ladors, dels que 3 ja estan instal·lats en Instituts d’Educació Secundària i l’altre a un centre d’educació infantil i primària, les Illes Balears ja tenen 66 centres amb desfibril·ladors.

Si al curs 2016-17 ja es va aconseguir que tots els centres de prioritat 1 tinguessin un desfibril·lador, amb els quatre aparells donats per part de l’Associació de Cardiopaties Congènites de Balears (ACCAB) i els 21 adquirits conjuntament per les conselleries d’Educació (17) i de Salut (4) el curs 2017-18 s’amplia la xarxa de centres educatius preparats per atendre una parada cardiorespiratòria.

Programa Alerta Escolar Balear

La dotació als centres educatius de desfibril·ladors s’emmarca en el Programa Alerta Escolar Balear que és fruit de la col·laboració entre les conselleries de Salut i Educació i que està en marxa des de juny de 2014. Alerta Escolar permet facilitar l’atenció immediata i eficient als alumnes escolaritzats que tenen una patologia crònica que pot donar lloc a una urgència vital a través de la formació sanitària adient en matèria de primers auxilis, per al cas d’emergència per a professorat que atén alumnes amb les patologies cròniques següents: asma greu, al·lèrgies amb risc d’anafilaxi, epilèpsia/crisi convulsiva, cardiopaties congènites amb risc de mort sobtada i diabetis/hipoglucèmia. El professorat rep formació que permet atendre aquest alumnat mentre arriba el 061.

Alerta Escolar Balear va adreçat a centres educatius autoritzats a impartir ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, secundària postobligatòria i educació especial, siguin de centres públics, privats-concertats i privats. Actualment formen part del programa Alerta Escolar 1359 infants, 97 d’ells amb cardiopaties.

L’ACCAB col·labora en l’atenció als alumnes amb cardiopatia als centres educatius

L’Associació Cardiopaties congènites de Balears (ACCAB) comparteix l’interès comú de la Conselleria de Salut i de la Conselleria d’Educació i Universitat perquè els infants de les Illes Balears diagnosticats de patologies cròniques, com cardiopaties congènites que poden suposar un risc vital en un moment donat puguin gaudir d’una escolarització normalitzada, en la qual es pugui garantir la seva integritat i seguretat física, amb les mesures terapèutiques necessàries.

Aquesta Associació constituïda a l’any 1995 té entre els seus objectius: donar suport a les famílies afectades de cardiopatia congènita perquè aquestes puguin ampliar els seus recursos i potencialitats i millorar així la qualitat de vida dels seus fills; fomentar i potenciar la investigació i la prevenció de la malaltia; divulgar tota aquella documentació existent i col·laborar amb l’Administració pública i amb el sistema sociosanitari i el suport en l’atenció escolar normalitzada; informar els professionals i famílies, entre d’altres.

[Font: Conselleria d’Educació i Universitat. 09/10/2018]

[Foto: Conselleria d’Educació i Universitat]

Notícies relacionades a Infosalut
*25/01/2018 - Educació adquireix 17 nous desfibril·ladors per a l’atenció d’alumnes amb malalties cròniques als centres escolars.
*
16/05/2017 - Els centres educatius de Balears amb alumnat amb cardiopaties més greus tenen desfibril·ladors.
*03/02/2015 - El programa Alerta Escolar Balear dota 12 centres educatius amb desfibril·ladors.
*18/06/2014 - La Conselleria de Salut i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats signen un conveni sobre el programa Alerta Escolar Balear.