Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Esborrany de l'Estratègia en Salut Cardiovascular del SNS

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Ministeri de Sanitat ha traslladat a les comunitats autònomes l'Estratègia de Salut Cardiovascular (ESCAV) del Sistema Nacional de Salut, el principal objectiu de la qual és desenvolupar actuacions que permetin un abordatge integral de la salut cardiovascular.

Recull la necessària promoció d'intervencions que redueixin la incidència, morbiditat i mortalitat de la malaltia cardiovascular a Espanya. També persegueix millorar els resultats de l'atenció sanitària i prevenir la discapacitat i millorar la qualitat de vida i benestar dels pacients i els seus familiars.

La perspectiva de la ESCAV està centrada en l'atenció a les persones i té un disseny i una metodologia multidisciplinària. A més, se sustenta en eixos vertebradors clau que permeten contemplar tant un abordatge general de la salut cardiovascular com la seva aplicació a condicions i patologies concretes que requereixen actuacions específiques.

Quatre d'elles han estat triades en aquesta estratègia per la seva prevalença o impacte social:

  • Cardiopatia isquèmica.
  • Insuficiència cardíaca.
  • Arrítmies.
  • Valvulopaties.

L'estratègia prioritza línies d'actuació com la prevenció primordial, la reducció del tabaquisme, la promoció d'activitat física i l'alimentació saludable, l'apoderament de la ciutadania en salut cardiovascular i la millora del control de la hipertensió arterial. També inclou propostes de millora en diagnòstic precoç, atenció sanitària en xarxa, unitats multidisciplinàries i de rehabilitació cardíaca.

A la visió vertical per patologies s'han afegit altres quatre transversals, que transcendeixen als conceptes de patologia per a contemplar més àmpliament el de salut:

  • Capacitació.
  • Promoció i prevenció de la salut.
  • Recerca i innovació.
  • Gestió del coneixement.

S'ha parat esment a la importància de l'equitat en salut per gènere, proposant-se millores en la promoció del coneixement i l'autocura de la salut cardiovascular en la dona, la formació dels especialistes en els aspectes de gènere i salut cardiovascular i la realització d'estudis epidemiològics que avaluïn l'impacte de sexe i va generar en la salut cardiovascular.

En propi disseny s'inclouen tres valors que són presents en tot el plantejament, com són la seguretat del pacient, continuïtat assistencial i l'impuls dels sistemes d'informació.

[Font: Ministeri de Sanitat. 06/07/2020]

[Foto: Infosalut / Gent passejant / CC BY-NC-SA 4.0]