Des de la Coordinació Autonòmica de Salut i Gènere, de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut, s'informa que el dia 23 de setembre es commemorarà el Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de persones, dia instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en coordinació amb la Conferència de Dones, que va tenir lloc a Dhaka, Bangladesh, el gener de 1999. Va ser el 23 de setembre de 1913 quan es va promulgar la primera norma legal al món contra la prostitució infantil. El país pioner va ser l'Argentina.

Llegeix més...

La Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears concedirà una subvenció de 695.750,36 euros a la Fundació Projecte Jove per finançar una part de les despeses del Programa integral de tractament d’addiccions per a menors de 23 anys i les seves famílies 2017-2020. Aquesta ajuda es distribuirà en diferents anualitats fins al 2021.

L’objectiu és que els joves puguin passar d’una situació de dependència a una altra d’autonomia personal, així com prevenir addiccions futures.

El programa també inclou l’atenció a l’entorn sociofamiliar de les persones afectades.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut adquirirà enguany 150 mil dosis de vacunes contra la grip estacional a través de l’Acord Marc subscrit amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el qual fixa els preus màxims de les vacunes, la selecció dels subministradors i l’establiment de les bases dels contractes de compra.

El Consell de Govern ha acordat autoritzar el contracte de subministrament de les vacunes contra la grip estacional de la campanya 2017-2018, incloent-hi la previsió de pròrroga d’un any, per un valor estimat de 450.840 € per a l’adquisició de les vacunes d’aquesta campanya i un valor estimat total de 867.000 euros amb la pròrroga prevista per a la campanya 2018-2019.

La Direcció General de Salut Pública i Participació ha sol·licitat l’adquisició de vacunes inactivades produïdes a partir de virus crescuts en ous embrionats, de virus fraccionats o d’antígens de superfície (H i N) o anàlogues, que contenguin 3 soques de virus de la grip.

Llegeix més...

La Coordinació de Sida i Sexualitat de la Direcció General de Salut Pública i Participació posa en marxa enguany el programa de salut afectiva i sexual “Amb tots els sentits”, que, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, s’oferirà a tots els centres d’educació secundària i formació professional bàsica de les Illes Balears que hi vulguin participar. El programa s’implantarà els propers cursos a educació primària i educació infantil, amb continguts i materials adaptats a cadascuna de les etapes.

Així ho han donat a conèixer avui en una presentació la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos; el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i la coordinadora autonòmica de Sida i Sexualitat, Rosa Aranguren. Durant l’acte s’ha presentat el programa i els materials que faran servir els centres d’educació secundària.

Ramos ha destacat que l’objectiu del programa és que els joves “adquireixin les competències necessàries per viure la sexualitat amb plaer, satisfacció i de manera saludable” i que puguin fer-ho establint relacions “gratificants i no discriminatòries”.

Llegeix més...

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC) ha informat sobre la celebració del Mes de la Salut 2017 al barri Nou Llevant de Palma, el qual es dura a terme aquest mes de setembre. Una activitat organitzatda per IBAMFIC i l’Associació de veïns de Nou Llevant de Palma. També hi ha col·laborat el Centre de Salut d’Emili Darder, entre d’altres.

El responsable del Mes de la Salut, el doctor Manuel Sarmiento Cruz, ha manifestat, entre d'altres coses, que els objectius de la activitat són: fomentar la salut i les conductes saludables en la població, implicant les associacions de veïns com importants agents en l’actuació comunitària i facilitar la col·laboració entre aquestes i els centres de salut.

El Mes de la Salut, sorgit el 2011, es centra en un cicle de quatre conferències setmanals sobre diverses patologies i trastorns, que es poden trobar al Programa d’activitats, les quals tindran lloc al Centre Cultural del barri Nou Llevant (abans, Polígon de Llevant) els divendres dies 1, 8, 15 i 22, de 19:30 a 21:30.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut obtindrà 291.000 euros procedents del Fons de béns decomissats, que es faran servir per finançar el Programa d’atenció de drogodependències i altres addiccions en diferents àmbits d’actuació. El Consell de Govern ha autoritzat la signatura del conveni específic per a 2017 del Protocol de col·laboració amb la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de l’Interior pel qual s’articulen les condicions del finançament.

Cal recordar que el Protocol general, subscrit el 8 de setembre de 1999 entre el Ministeri de l’Interior (Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va establir el marc general de col·laboració entre ambdues administracions en matèria de prevenció i tractament sociosanitari pel que fa al consum de drogues.

Resultat d’aquest Protocol ha estat la signatura de diversos convenis de col·laboració que concreten accions per desenvolupar en matèria de prevenció del consum i de tractament, sanitari i sociosanitari, de les patologies derivades del consum de drogues, accions que poden ser finançades per una o per ambdues administracions, segons els casos.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 100, de 15 d’agost de 2017, s’ha publicat l’Ordre de la consellera de Salut, per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Sanitat i Consum, de 28 de novembre de 2008, en què es va modificar el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

El calendari de vacunacions infantils sistemàtiques a les Illes Balears es va aprovar per primera vegada l’any 1998, amb diverses modificacions posteriors. La darrera modificació va tenir lloc el 2014.

El mes d’agost de 2015 s’estableix que correspon a la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, exercir les competències en matèria de prevenció de les malalties i vacunació, entre d’altres.

Llegeix més...

Durant la Conferència Sectorial del Pla Nacional sobre Drogues s'han ratificat els criteris de distribució dels crèdits a les comunitats autònomes corresponents al pressupost per al 2017.

Així doncs, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'han assignat 260.231,72 euros destinats a plans de prevenció, assistència i reinserció de persones drogodependents i altres actuacions dirigides a complir amb l'Estratègia Nacional sobre Drogues i a emplenar els indicadors de tractament, urgències i mortalitat per reacció aguda a drogues.

En aquesta reunió també s'ha informat sobre els resultats obtinguts en l'avaluació de l'Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016, que ha proporcionat la informació bàsica per orientar les decisions de la nova Estratègia 2017-2024.

Llegeix més...

La directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, s'ha reunit a Eivissa amb sindicats, patronals i tècnics de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, per parlar d'assumptes relacionats amb la prevenció en matèria de salut laboral i estudiar les causes de la sinistralitat a la feina.

La finalitat més important d'aquesta trobada, és "exposar les diferents necessitats, analitzar les solucions i posar tots els mitjans per prevenir la sinistralitat". A la reunió també s'ha manifestat que la gran majoria dels accidents laborals registrats tenen l'origen en els sobreesforços físics, i en topades amb objectes mòbils i immòbils.

Llegeix més...

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca inicia el procediment per elaborar el Decret pel qual es regularà la identificació dels animals que viuen a l'entorn humà i s'estableix el Registre d'identificació animal a les Illes Balears.

La finalitat d'aquesta iniciativa és regular les condicions d'identificació de tots els animals que viuen a l'entorn humà per definir les responsabilitats, d'acord amb la tinença responsable dels animals. Així mateix, també es volen coordinar els diferents registres que hi ha en l'actualitat.

Amb la identificació individual dels animals i els registres corresponents s'aconsegueix facilitar els controls de sanitat animal i fins i tot de salut pública.

Llegeix més...