El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha aprovat el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, que ha comptat amb representants de les diferents comunitats autònomes i membres de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

El pressupost d'aquest pacte és de 1.000 milions d'euros addicionals als Pressupostos Generals de l'Estat durant els propers cinc anys. D'aquesta quantitat, 500 milions es destinaran a les comunitats autònomes.

Les claus de l'Acord

- El pacte representa el full de ruta en la lluita contra la violència de gènere.

- Es va acordar la constitució d'una sèrie de grups de treball, formats per membres de les diferents comunitats autònomes i representants del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que abordaran el desenvolupament de les mesures del pacte, els eixos d'actuació i el seu seguiment.

Llegeix més...

L'Observatori espanyol de les Drogues i les Addiccions (OEDA) realitza i coordina, en el territori espanyol, les activitats de recollida i anàlisi de dades i de difusió de la informació, tant de caràcter estadístic com epidemiològic, sobre el consum de drogues i les toxicomanies. A més, defineix els indicadors i els criteris, sense interferir en les competències que puguin exercir les diferents comunitats autònomes sobre aquest tema en els seus respectius àmbits territorials, segons els seus Estatuts d'Autonomia.

L'Observatori proporciona informació i estadístiques sobre l'evolució i característiques del consum de drogues psicoactives (alcohol i tabac inclosos) i els problemes associats a Espanya adreçada a gestors, professionals assistencials i de l'àmbit acadèmic i als ciutadans.

A la pàgina web del Pla Nacional sobre Drogues ja podeu consultar l'Informe i les Estadístiques de 2017 amb les dades més significatives recollides per l'OEDA.

Llegeix més...

La tramitació parlamentària de la Llei que prohibirà expressament el consum d’alcohol a menors en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears començarà a principis del 2018, tal com ha explicat la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos, durant el Ple de la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears, que va reunir una vintena de representants de l’Administració pública, la societat civil i la indústria de l’oci.

Ramos va recordar que la Llei, la qual per primera vegada fa referència al consum d’alcohol per part dels menors i incorpora mesures preventives i també per promoure un consum responsable en els adults, forma part del Pla Normatiu per al 2018 i que l’objectiu és que s’aprovi dins el mateix exercici.

Durant la reunió, la directora general de Salut Pública i Participació també va explicar que la resolució per la qual es regularà el funcionament de la Plataforma rebrà el vistiplau abans de final del 2017. Tot i que inicialment es va plantejar regular aquest organisme col·legiat a través d’un decret, el Consell Consultiu va considerar que la fórmula més adient era la de la resolució, ha indicat Ramos.

Llegeix més...

La taxa global de nous diagnòstics d’infecció pel VIH a Espanya és superior a la mitjana de la Unió Europea i a la de la resta dels països d’Europa occidental, i les Illes Balears n’ocupen un lloc destacat. Malgrat el gran avenç que ha suposat el tractament antirretroviral per pronosticar aquesta infecció, les infeccions oportunistes —és a dir, les que ocorren amb més freqüència o són més greus en persones amb el sistema immunològic debilitat, com els pacients infectats pel VIH— continuen essent freqüents en aquests pacients, en molts casos a causa de la immunodepressió greu, a la falta d’adhesió terapèutica al tractament antirretroviral, al fracàs d’aquest o al desconeixement dels pacients que pateixen una infecció oportunista d’estar infectats pel VIH.

Les guies de tractament de la infecció pel VIH recomanen prendre mesures per prevenir les infeccions oportunistes. La vacunació és una de les estratègies, i per això entre les recomanades hi ha les vacunes contra la grip, contra el pneumococ i contra l’hepatitis B. D’altra banda, alguns pacients infectats pel VIH viatgen a països amb malalties endèmiques potencialment evitables amb la vacunació. A més d’aquestes vacunes, fa anys que s’està investigant en el disseny de noves vacunes preventives i terapèutiques contra la mateixa infecció pel VIH.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut ha posat en marxa l’Observatori del Suïcidi, un nou sistema de vigilància epidemiològica pioner a Espanya que oferirà dades estructurades que ajudaran a identificar les persones en situació de risc i també a planificar les estratègies de prevenció. Així ho ha anunciat Patricia Gómez, qui ha recordat que el 2015, a les Illes Balears, es llevaren la vida 93 persones, gairebé dues persones per setmana, i ha destacat el greu impacte social d’aquestes accions.

La consellera i el coordinador autonòmic de Salut Mental, Oriol Lafau, han presentat l’Observatori, que forma part del Pla Estratègic de Salut Mental i està liderat per un psicòleg clínic. Inicialment, recollirà i analitzarà la informació relacionada amb els suïcidis i les temptatives de suïcidi que es registrin en els hospitals públics i privats, els centres de salut de les Illes Balears i el 061. Aquestes dades, un pic analitzades, oferiran una imatge detallada de la situació actual a la comunitat autònoma.

A partir d’aquí s’elaborarà i s’implantarà un protocol de consens que reculli els procediments clínics normalitzats per prevenir i tractar el suïcidi. Aquest document servirà de guia als professionals dels serveis d’urgències dels hospitals i dels centres d’Atenció Primària a l’hora d’avaluar els pacients que ingressin i per fer-ne el seguiment una vegada rebin l’alta hospitalària. Així mateix, s’establirà un procediment d’actuació a les unitats de salut mental ambulatòries per a pacients amb risc suïcida i amb temptatives prèvies de suïcidi.

Llegeix més...

cc epr4La Unitat de Neonatologia de l'Hospital Son Llàtzer ha publicat la seva Guia d'alletament matern.

Seguint les directrius de la Iniciativa per a l'humanització de l'assistència al neixement i l'alletament (IHAN), l'Hospital Son Llàtzer reconeix que l'alletament matern és la millor forma d'alimentar als infants i proporciona grans beneficis per a la salut de la mare i de l'infant.

Llegeix més...

La Direcció General de Salut Pública i Participació tanca la investigació de l’origen del brot de legionel·la detectat a la zona de Palmanova.

Les tasques d’investigació van concloure amb la identificació de la font d’infecció en les instal·lacions exteriors d’hidromassatge ubicades en un dels establiments de la zona.

Des del 6 d’octubre de 2017, quan va començar la investigació una vegada confirmat el primer cas, els tècnics de Salut Pública han pres i analitzat 98 mostres en diversos punts de les instal·lacions d’aigua dels hotels de la zona, així com a la xarxa municipal, restaurants amb nebulitzadors exteriors, aspersors de reg, màquines de neteja viària, al brollador d’una piscina i a un rentat de vehicles, entre d’altres.

L’anàlisi de les mostres es va efectuar en el Laboratori de Salut Pública i en el Centre Nacional de Microbiologia de l’Institut Carles III, on es van comparar les mostres ambientals positives de legionel·la amb les mostres clíniques d’afectats en el brot.

Llegeix més...

La prevenció, el diagnòstic precoç, l’educació afectiva i sexual, i la lluita contra l’estigma són les prioritats de la Conselleria de Salut davant el VIH, que a les Balears va registrar 158 casos nous el 2016. Així ho han van indicar responsables de la Direcció General de Salut Pública coincidint amb la commemoració Dia Mundial de la Sida, que es va celebrar el dia 1 de desembre.

Des de l'any 2003 s'han registrat 2.300 infeccions noves pel VIH; el 81 % dels casos són homes i el 19 % són dones. La via de transmissió sexual representa el 82 % dels casos diagnosticats en homes i el 81 % en dones, i la mitjana d’edat és de 37 anys. El 52 % dels casos acumulats es diagnostiquen amb retard, quan el sistema immunitari ja està bastant afectat. Aquest retard en el diagnòstic és més gran en les persones infectades en relacions heterosexuals, i augmenta amb l’edat.

Llegeix més...

Els professionals d'infermeria tenen cura de tots els aspectes de l’entorn que poden contribuir a una millor i més ràpida recuperació dels pacients. També intenten educar-los i promocionar hàbits de vida saludables. La manca de descans és un factor determinant en el pronòstic i l’evolució d’alguns processos de malaltia.

El projecte SueñOn®

SueñOn® és un projecte impulsat pels professionals d'infermeria que s’adreça als professionals de la salut, gestors, pacients, entre d'altres, per tal de promoure el descans de les persones hospitalitzades. Aquest projecte sorgeix de la necessitat d’abordar el problema de la interrupció del son en els pacients hospitalitzats i la seva conseqüent falta de descans, al mateix temps que es donen algunes solucions que poden ajudar a millorar aquest problema i que són de fàcil implantació.

Llegeix més...

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha presentat la campanya de sensibilització “Reacciona! Bloqueja el masclisme al teu mòbil”, adreçada a joves i adolescents, amb la finalitat de conscienciar-los i lluitar contra la nova forma d’exercir la violència masclista que suposen les noves tecnologies i les xarxes socials. Cal trencar el silenci i demostrar públicament que no estan d’acord amb determinades actituds indignes que, en alguns casos, poden arribar a ser delicte.

Costa, acompanyada de la directora de l’IB-Dona, Rosa Cursach, i del director general de Comunicació, Álvaro Gil, ha manifestat, entre d’altres coses, que “s’han de generar canvis socials per tal d’afavorir la igualtat i prevenir les violències masclistes”. També s’ha d’incidir especialment en la promoció de la igualtat i la sensibilització dels joves i infants com a eina de prevenció per implantar diferentes mesures.

Llegeix més...