En el BOE núm. 187 de 6 d'agost s'ha publicat la resolució de 24 de juliol de 2013, de la Direcció general de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es publica l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre el calendari comú de vacunació infantil.

El Consell Interterritorial del SNS va acordar la pauta de vacunació del calendari comú amb totes les comunitats autònomes enfront de la Diftèria, Tètanos i Tos ferina, al virus de l'Hepatitis B, a l'Haemophilus influenzae b, a la poliomielitis i al xarampió, rubèola i parotiditis.

Llegeix més...

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha emés unes noves recomanacions per el tractament de les persones infectades amb VIH. Aquestes recomenacions incideixen en la realització d’una  terapia més precoç que l’actual, ja que estudis recent demostren que la precocidad terrapèutica ajudaria a viure més temps i amb millor qualitat de vida a les persones infectades.També es reduiria el risc de transmissió.

Llegeix més...

La Plataforma per un Oci Nocturn de Qualitat ha consensuat la posada en marxa d’accions concretes encaminades a promoure la prevenció del consum d’alcohol entre els menors. A la reunió mantinguda, la Plataforma ha acordat l’establiment de mesures d’acció conjuntes per tal d’assolir un oci nocturn de qualitat. La Plataforma estableix, entre d’altres, mesures formatives per als treballadors de la indústria de l’oci; el manteniment dels programes de prevenció en els col·legis; l’intercanvi d’informació en xarxa de les iniciatives municipals adreçades a prevenir el consum d’alcohol entre els menors; la supervisió familiar, la promoció d’ordenances municipals contra el botellot, així com la participació en la nova llei de l’alcohol que elabora el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat avui el Pla Estratègic d'Infància i Adolescència 2013-2016. El pla actua en diferents àrees, entre elles, la salut integral. En aquesta àrea s'inclouen mesures específiques per promoure una bona salut i hàbits saludables en la infància i adolescència. A continuació es detallen algunes d'aquestes mesures:

Llegeix més...