Categoria: Salut ambiental

Avantprojecte de llei sobre qualitat en el medi ambient i protecció de la salut humana

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca informa del primer Avantprojecte de llei de les Illes Balears, sobre residus i sòls contaminants, que té com a finalitats assolir més qualitat en el medi ambient i més protecció de la salut humana, entre d’altres aspectes.

Per acabar amb una problemàtica que causa estralls ambientals s’estableixen una serie d’accions, que impliquen tota la societat, algunes de les quals se citen a continuació:

- Les bosses de plàstic d’un sol ús hauran de desaparèixer dels comerços el 2019.

- El 2020, les vaixelles de plàstic d’usar i tirar s'hauran de substituir per les compostables. Així mateix, s’haurà d'evitar la venda de productes que contenguin microplàstics o nanoplàstics i les versions no recarregables d’encenedors, maquinetes d’afaitar, cartutxos i tòners d’impressora i de fotocopiadora.

- En aquest mateix any, les càpsules de cafè d’un sol ús fabricades amb materials no fàcilment reciclables hauran de deixar pas a les compostables, i només es podran comercialitzar les canyetes per a begudes, els bastonets de les orelles i els bastonets per a caramels fabricats amb materials compostables.

- L'Avanprojecte també preveu una racionalització de l’ús dels envasos, per la qual cosa s’hauran d’implicar tant les institucions públiques com els establiments privats. Així, es promourà la instal·lació de fonts d’aigua potable i es prohibirà la venda de botelles d’un sol ús a les institucions públiques. En els esdeveniments públics que comptin amb suport de les institucions s’hauran d’implantar alternatives a la venda i la distribució de begudes envasades i de tassons d’un sol ús.

 - Pel que fa al malbaratament alimentari, es crearà un codi de bones pràctiques per reduir-lo i es prohibirà l’eliminació d’aliments en bon estat per part dels comerços i punts de venda. A més, el menjar cuinat sobrant de menjadors escolars, hospitals, residències i grans col·lectius, entre d’altres, es podrà dur a menjadors socials i als particulars que ho necessitin, prèvia harmonització de la normativa sanitària. De la mateixa manera, els restaurants i els hotels hauran de facilitar als seus clients, si així ho desitgen, les restes d’aliments no consumits.

Així mateix, es crearà el Registre de producció i gestió de residus de les Illes Balears.

L’esperit de la llei és potenciar en primer terme la reducció de la producció dels residus, la preparació per a la seva reutilització i el reciclatge.

Per això, la normativa fomenta la recollida separada de residus en origen, que hauran d’assumir tots els establiments públics, privats, etc., en un termini de dos anys.

Aquest Avantprojecte de llei aclareix les competències de les diferents administracions i incorpora el procediment per a l’elaboració i l’aprovació dels plans de prevenció i gestió de residus, així com els seus mecanismes de seguiment i control.

Entre els objectius de les accions, en les quals s’han establert uns terminis, hi podem trobar els següents:

  • Reduir la generació de residus.
  • Treballar en la preparació per a la reutilització i el reciclatge conjuntament, de materials com paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus.
  • Augmentar el reciclaje d’envasos.
  • Reduir el malbaratament alimentari.

El règim de sancions aplicables és el que regula la legislació bàsica estatal en matèria de residus i sòls contaminats.

En la redacció d’aquest Avantprojecte de llei, ha tingut una gran importància el procés participatiu.

Totes les mesures descrites en l'Avantprojectge pretenen complir els objectius del govern en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge, de conformitat amb la legislació bàsica estatal i la legislació comunitària.

L'Avantprojecte de llei es pot consultar a: residus.caib.es

Durant 30 dies es podran fer al·legacions al text.

[Font: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 18/01/2018]

[Foto: Infosalut]