Categoria: Seguretat alimentària

Entra en vigor el nou Reglament europeu que regula l'etiquetatge dels aliments

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Des del 13 de desembre de 2014, l'entrada en vigor de determinats aspectes que preveu el Reglament europeu 1169 (UE) sobre la informació alimentària facilitada al consumidor representa canvis importants que han de dur a terme els operadors econòmics de tota la cadena alimentària. La finalitat del Reglament és perseguir un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors i garantir-ne el dret a la informació per tal que els consumidors preguin decisions amb més coneixement.

Així doncs, a partir d'aquesta data s'adoptarà de manera progressiva un nou reglament segons el qual l'etiqueta ha d'informar si l'aliment conté algun dels 14 al·lergògens més comuns com la soja, els fruits secs, el gluten i la lactosa.

Entre les modificacions principals, cal destacar-ne les següents:

  • La lletra de les etiquetes serà més grossa i més fàcil de llegir. Per exemple, per als envasos de més de 80 cm2, la mida mínima de lletra ha de ser d'1,2 mm. En els envasos de superfície menor no pot ser inferior a 0,9 mm.
  • Hi ha determinats ingredients, substàncies o productes que quan s'utilitzen en la producció d'aliments poden provocar al·lèrgies o intoleràncies a algunes persones. És important que es faciliti aquesta informació als consumidors, perquè puguin triar amb coneixement de causa les opcions que siguin segures per a ells. Així doncs, la presència dels 14 grups d'al·lergògens en els aliments estarà ben visible i accessible per als consumidors. En els cas dels aliments envasats, s'han de destacar de la resta d'ingredients utilitzant una tipografia diferent: color distint, un altre tipus de lletra o marcat en negreta.
  • Així mateix, tots els establiments alimentaris que venen al consumidor final productes no envasats, com ara els establiments de restauració (hotels, restaurants, bars, cafeteries, etc.), els comerços minoristes (forns, pastisseries, carnisseries, xarcuteries, gelateries, etc.), tenen l'obligatorietat d'informar del contingut d'al·lergògens de tots els productes que venen.
  • Fins ara només era obligatori indicar si els greixos presents en els aliments envasats eren d'origen animal, vegetal o greixos hidrogenats. A partir d'ara el consumidor sabrà quin tipus d'oli vegetal conté: si és de gira-sol, d'oliva o de palma.
  • Un aspecte important per a la salut pública és conèixer la informació nutricional dels aliments que adquirim. Aquest aspecte no entra en vigor fins l'any 2016. No obstant això, els aliments envasats a partir d'ara que incorporin aquesta informació ja hauran de complir uns requisits que fan que sigui més clara, uniforme, comprensible i útil per una millor presa de decisions dels consumidors.
  • Les begudes alcohòliques o refrescs que contenguin més d'un 1,2 % d'alcohol han d'especificar el grau alcohòlic.

No obstant això, cal recordar que durant un temps conviuran en el comerç aliments envasats amb diferents tipus d'etiqueta (els elaborats fins al 12 de desembre i els fabricats a partir del 13 de desembre de 2014). Però a partir del 14 de desembre de 2014, tots els aliments que s'elaborin sortiran al mercat amb una informació més completa, clara i comprensible.

[Font: Conselleria de Salut. 16/12/2014]