Categoria: Seguretat alimentària

La Direcció General de Salut Pública ha modificat el Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 156, de 13 de novembre, s'ha publicat la Resolució del director general de Salut Pública i Consum per la qual es modifiquen els annexos del Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears, subjectes a control oficial, creat mitjançat el Decret 99/2012, de 7 de desembre.

Des que el Decret es va fer efectiu s'han manifestat diverses incidències en els annexos, com ara els problemes dels ciutadans per emplenar-los, la propera implantació de la tramitació telemàtica dels procediments i la necessitat d'incorporar als annexos un apartat relacionat amb les visites d'inspecció sanitària.

Per això, s'ha resolt modificar els annexos d'aquest Registre.

[Font: BOIB. Núm. 156. 13/11/2014]