Categoria: Seguretat alimentària

Regulació d'estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE. núm. 153, de 27 de juny de 2015, s'ha publicat el Reial decret 538/2015, de 26 de juny, pel qual es regula la realització d'estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris.

L'any 1983 es va establir la normativa relacionada amb la regulació de les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i també sobre la seva anàlisi.

El 2013 es va implantar la reglamentació de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, així com la dels estudis, informes i anàlisis comparatives sobre productes alimentaris.

La finalitat d'aquest Reial decret és ampliar i actualitzar la regulació dels procediments i instruments utilitzats per a l'elaboració d'estudis, informes i anàlisis comparatives sobre els productes esmentats, dirigits al consumidor final, aconseguint així reforçar les garanties sobre la veracitat de la publicació dels resultats obtinguts i permetre la comprovació d'aquesta veracitat sobre les mostres preses per a la seva realització.

Així mateix s'assoleix l'articulació de dispositius per protegir la confidencialitat de les anàlisis i proves esmentades, al mateix temps que s'aconsegueix augmentar la seva utilitat per a les actuacions administratives de les autoritats competents.

Per tant, aquest Reial decret s'aplicarà a tots els estudis, informes i anàlisis comparatives, objecte d'aquesta norma, que es realitzin sobre aliments.

[Font: BOE. Núm. 153. 27/06/2015]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*07/04/2016 - Protocol per al dipòsit i conservació de mostres de productes alimentaris.