Categoria: Seguretat alimentària

Prescripcions veterinàries d'antibiòtics per animals productors d'aliments per a consum humà

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 93, de 17 d'abril de 2018, s'ha publicat el Reial decret 191/2018, de 6 d'abril, pel qual s'estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d'antibiòtics destinats a animals productors d'aliments per a consum humà, i es modifiquen altres decrets en matèria de ramaderia.

L'any 2003 es va establir que els professionals que exercissin activitats relacionades amb la sanitat animal havien de facilitar tota classe d'informació requerida per l'autoritat competent sobre els productes zoosanitaris i els productes per a alimentació animal.

El 2011 la Direcció General de Salut Pública va disposar que les autoritats sanitàries, amb l’objectiu d'assegurar la millor tutela de la salut de la població, podrien requerir als serveis i professionals sanitaris informes, protocols o altres documents amb finalitats d'informació sanitària.

Així doncs, els veterinaris, com a professionals sanitaris, han de proporcionar la informació que es preveu en aquesta norma, respecte als antibiòtics o pinsos medicamentosos que es prescriguin als animals de producció.

S'entendrà com a animals productors d'aliments per a consum humà els animals de producció, reproducció, esquer o sacrifici mantinguts, engreixats o criats per a la producció d'aliments amb destí al consum humà.

La finalitat d'aquest Reial decret és establir la transmissió electrònica a l'autoritat competent de dades de les prescripcions veterinàries d'antibiòtics i pinsos medicamentosos formulats amb base en premescles que siguin antibiòtics, així com adoptar les mesures que siguin necessàries sobre l'ús d'antibiòtics en medicina veterinària.

Així mateix, es modifica la següent normativa, relacionada amb:

  • El control que han de complir els operadors del sector làctic (2007) i la regulació de la identificació i registre dels agents, establiments i contenidors que intervenen en el sector làctic, i el registre dels moviments de la llet (2004).
  • La regulació sobre l'elaboració, comercialització, ús i control dels pinsos medicamentosos (2009).
  • L’establiment de la normativa bàsica de control que han de complir els agents del sector de llet crua d'ovella i cabra (2011).

El Reial decret entrarà en vigor el 2 de gener de 2019.

[Font: BOE. Núm. 093. 17/04/2018]

[Foto: Infosalut]