Categoria: Ajudes

Convocades les subvencions per a fomentar la donació i el trasplantament d'òrgans teixits i cèl·lules

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 217, de dia 12 d'agost de 2020, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de la Direcció General de l'Organització Nacional de Trasplantaments, de 5 d'agost de 2020, per la qual es convoquen les subvencions destinades a entitats sense fins de lucre per a fomentar la donació i el trasplantament d'òrgans teixits i cèl·lules.

Objectiu

Promoure la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits humans, amb la finalitat de fomentar activitats encaminades a millorar els índexs de donació, de manera que s'optimitzi el nombre de trasplantaments efectuats així com la seva qualitat i viabilitat.

Beneficiaris

Els centres hospitalaris sense fins de lucre, de qualsevol titularitat, autoritzats per a la pràctica d'extraccions i/o trasplantament d'òrgans sòlids, i que hagin tingut activitat d'extracció i/o trasplantament durant l'any previ al de la convocatòria, entre d'altres.

Quantia

Les subvencions seran per un import global màxim de 2.059.170 euros.

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al dia 6 de setembre de 2020. 

Text complet de la convocatòria

Es pot consultar a la Base de dades Nacional de Subvencions: (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/519232)

[Font: BOE. Núm. 217. 12/08/2020]

[Foto: Infosalut / Gent / CC BY-NC-SA 4.0]