Categories: Ajudes, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Convocatòria de subvencions als centres públics CAIB en materia de salut pública

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 72, de dia 3 de juny, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions i d’aportacions econòmiques als centres públics titularitat de l’Administració de la CAIB per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2021.

D'acord a la normativa jurídica de salud pública, es defineix a la salut pública com el conjunt d'activitats organitzades per les administracions públiques, amb la participació de la societat, per prevenir la malaltia, així com per protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu, mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals.

Així mateix, aquestes normes legals, entre d'altres, com la Llei General de Sanitat, estableixen l'obligació de les administracions públiques d'orientar les seves actuacions a la promoció de la salut i a promoure l'interès individual, familiar i social per la salut mitjançant l'educació sanitària adequada de la població.

Ara es resol:

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 72. 03/06/2021]

[Foto: Infosalut / Dones, gent / CC BY-NC-SA 4.0]